Här återfinns styrdokument kring t.ex. arbetsmiljö, ekonomi, personal, kommunikation, säkerhet, resor och representation.