De flesta chefer vid universitetet har valt att vara med i SACO. För oss i SACO är det naturligt att även beakta chefens situation vid organisationsförändringar eller andra ärenden.

Sidan uppdaterades 2023-09-18