Lön, förmåner och övriga ersättningar | miun.se

Nedan hittar du information om bland annat hur du registrerar lönerelaterade händelser i Primula, vad som gäller för enskilda överenskommelser, förmåner vid Mittuniversitetet med mera.

Sidan uppdaterades 2021-11-29