Regelverket för lönetillägg beskriver hur Mittuniversitetet hanterar lönetillägg för viss tid, för specifika uppdrag eller för ansvarsområden som ligger utanför medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. Regelverket reglerar inte tillägg för chefsroller.

Sidan uppdaterades 2022-03-25