Regelverket för lönetillägg beskriver hur Mittuniversitetet hanterar lönetillägg för viss tid, för specifika uppdrag eller för ansvarsområden som ligger utanför medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. Regelverket reglerar inte tillägg för chefsroller.

Inom ramen för en medarbetares arbetsskyldighet varierar arbetsuppgifter och  ansvarsområden både vad gäller komplexitet och ansvar över tid. En arbetstagare är  skyldig att utföra allt arbete som omfattas av anställningsavtalet, faller inom  kollektivavtalets tillämpningsområde, står i naturligt samband med arbetsgivarens  centrala verksamhet eller faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. I vissa fall kan dock en medarbetare få lönetillägg för viss tid, för specifika uppdrag  eller för ansvarsområden som ligger utanför medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter.  För att hantera dessa lönetillägg på ett korrekt sätt har detta regelverk tagits fram. 

Regler för lönetillägg