Regelverket för lönetillägg beskriver hur Mittuniversitetet hanterar lönetillägg för viss tid, för specifika uppdrag eller för ansvarsområden som ligger utanför medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. Regelverket reglerar inte tillägg för chefsroller.