Utlandsrekrytering doktorander utanför EU/EES

Process för utlandsrekrytering av doktorander efter att beslut är taget om att anställa en viss doktorand.

Sidan uppdaterades 2023-01-31