Vår grundsyn

Mittuniversitet ska vara en arbetsplats som är fri från alkohol och andra droger och där vi verkar för tidig upptäckt av riskbruk.

Vår gemensamma grundsyn är att:

  • All arbetstid ska vara alkohol och drogfri
  • Alkohol- och drogmissbruk och arbete inte går att förena. Missbruket ska bort så att medarbetaren kan vara kvar
  • Vi ska genom ett öppet klimat förebygga att alkohol eller drogproblem uppstår
  • Samtal med en enskild individ angående dennes missbruk sker i förtroende och med respekt för individen
  • Medarbetare med alkohol- eller drogproblem ska veta att arbetsgivaren erbjuder ett aktivt stöd mot missbruket
  • Den anställde alltid själv är ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar – ingen kan överta detta ansvar
  • Alla medarbetare är Mittuniversitetets ansikte utåt. I samband med kurser, konferenser, personalfester och vid representation, även utom arbetstid ska återhållsamhet råda och alkoholfria alternativ erbjudas
  • All hantering och användning av narkotika är olagligt. Icke medicinskt bruk av läkemedel är att betrakta som drogmissbruk