Här finns information och genvägar till de sidor inom ekonomi som är mest relevanta för dig som chef.

Bokslut

Mittuniversitetet upprättar årsbokslut och kvartalsvis förenklade bokslut. Varje månad görs även avstämningar och rapporteringar av Avdelningen för ekonomi och planering.

Budgetera

Mittuniversitetets budgetprocess utgår från statens budgetprocess och årshjul. Internt upprättas anvisningar och tidplan enligt dokumentation nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall...

Kontoplan

Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen finns i objektplanen.

LKP – Lönekostnadspåslag

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivaravgifter, pensionspremier och löneskatt.

Redovisningsmodell

Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll samt stödjer universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för...

Sidan uppdaterades 2022-09-16