Rehabiliteringsmöte

Ett rehabiliteringsmöte är ett möte mellan chef och medarbetare som syftar till att klargöra behov av anpassning eller rehabilitering samt inleda planering för återgång i arbete.

Sidan uppdaterades 2020-01-30