Aktuella kurser för forskarstuderande

Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande  antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats!

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

 

2021

Vårterminen

What is fair? International perspectives on equity in work and health, 7,5 hp
Syllabus. Course information.
The course starts January 18, 2021. Please apply no later than December 18 2020, to Åsa Tjulin.

Theory of social and cultural sciences/ Vetenskapsteori 7,5 hp
Syllabus.Schedule.
The course starts January 28, 2021. Responsible teacher Vicky Angelaki. Please apply no later than January 15 to Maria Evans

Kvalitativ metod (grundkurs) 7,5 hp
Kursplan. Schema. Kursen börjar 6 april, 2021.
Frågor kan skickas till  kursansvariga Christina Melin Johansson och Glenn Svedin.
Anmälan senast 23 mars till Maria Evans.

Kritisk positionalitet: Makt, möjligheter och görande
Kursplan. Schema. Kursen börjar 19 april.
Anmälan till kursansvarig Lovise Haj Brade senast 1 april.

Höstterminen

Forsksningsetik 7,5 hp

Fördjupningskurs kvantitativ metod 7,5 hp

Kvantitativ metod (grundkurs) 7,5 hp

Advances in tourism consumer behaviour 7,5 hp
Contact: Maria Lexhagen 

Fördjupningskurs kvalitativ metod - Visual Methods - 7,5 hp

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

Kurser vid andra lärosäten  

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.

Högskolan Dalarna erbjuder kurser för forskarstuderande länk 

Högskolan Jönköping erbjuder kurser för forskarstuderande länk

Linköpings universitetet har också forskarutbildningskurser, länk

Malmö universitet samlar sina forskarutbildningskurser på en hemsida, länk.

Stockholms universitetet presenterar kurser för utbildning på forskarnivå, länk