Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats!

Genväg till kurser för

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser, Humanvetenskapliga fakulteten (HUV)

Informationen uppdateras löpande.

More information concerning each course will be published as soon as it becomes available. 

2021

Höstterminen

Advanced quantitative methods II 7,5 hp
Course syllabus. Schedule. The course will be offered 12-22 October on Campus Östersund or online.
Course coordinator Matthias Fuchs. Please apply no later than September 30 to Maria Evans.

Organisationsteori för en värld i förändring 7,5hp
Kursplan. Kursinformation. Kursen ges v. 41-48.
Anmälan senast 15 september 2021 till kursansvarig Jörgen Sparf.

Kvantitativ metod (grundkurs) 7,5 hp
Kursplan. Studieguide. Kursen ges 1 november 2021-7 januari 2022.
En moodlesida kommer att skapas för kursen.
Kursansvarig Francisco Esteves. Anmälan senast 15 oktober till Maria Evans

Advances in tourism consumer behaviour 7,5 hp
Course Syllabus. Course Announcement.
Course dates: 17th-23rd of November 2021, 12-13th of January 2022.
Course coordinator: Maria Lexhagen
Please apply no later than 1 November to Maria Evans.

Visual Methods - 7,5 hp
Course plan. 
The course will run across the autumn term of 2021, November-January 2022. Lectures will be online, workshop on both campuses, traveling between the campuses is required.
Course coordinator: Sara Nyhlén. Please apply no later than 15 October to Maria Evans.

2022

What is fair? International perspectives on equity in work and health, 7,5hp
Course syllabus. Course invitation.
The course is starting January 17 2022 and runs for 10 weeks.
For more information and registration please contact Åsa Tjulin.
Last day for registration is 2021-12-17.

 

Planerade kurser/Planned courses:

Vetenskapsteori/Theory of Science 7,5hp
Week 1-10

Kvalitativ metod/Qualitative Method 7,5hp
Week 11-20

Vetenskapligt skrivande/Scientific Writing 7,5hp
Week 11-20

Forskningsetik/Ethics in Social Science 7,5hp
Week 35-44

Kvantitativ metod/Quantitative method 7,5hp
Week 45-51

Mixed methods 7,5hp
Week 45-51

 

Kurser, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser  länk

 

Kurser som ges av andra lärosäten  

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.

Högskolan Dalarna erbjuder kurser för forskarstuderande, länk 

Högskolan Jönköping erbjuder kurser för forskarstuderande, länk

Linköpings universitetet har också forskarutbildningskurser, länk

Malmö universitet samlar sina forskarutbildningskurser på en hemsida, länk.