Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande  antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats!

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

2020

Autumn

Ethics in Social Science 7,5 hp
Course Schedule. Syllabus.
Course responsible Minna Lundgren. The course is planned as an online course and starts September 10, 2020. Please apply to Maria Evans no later than August 28.

Design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker 7,5 hp
Kursplan. Schema.
Anmälan till Ulrika Gidlund senast 28 augusti.

Health Science 7,5 hp
Course invitation. Starting October 5th.
Please apply to Mats Jong no later than August 31st. 

Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp 
Kursinbjudan. Kursplan. Kursen börjar 30 Oktober.
Kursansvariga Göran Bostedt och Marcia Håkansson Lindqvist. Anmälan senast 28 september till Göran Bostedt.

Hälsa och Genus I 4,5 hp / Hälsa och Genus II, 7,5 hp
Kursinbjudan. Kursplan Hälsa och Genus I, Kursplan Hälsa och Genus II.
Kurstart 10 november. Anmälan till kursansvarig Katja Gillander Gådin, senast 28 september.

Kvantitativ metod 7,5hp
Kursplan. Schema. Kursen börjar den 11 november.
Kommentarer tills schema:
- salar är bokade för föreläsningarna men det är också möjligt att delta via zoom (länk skickas ut innan varje tillfälle)
- de angivna handledningstiderna i schemat markerar vilka dagar som är tillgängliga för handledning och det finns möjlighet att boka ytterligare tider under dessa dagar.

Kursansvarig: Lars-Anders Byberg. Anmälan till Maria Evans senast 6 november.

2021

Vårterminen

What is fair? International perspectives on equity in work and health, 7,5 hp
Syllabus. Course information.
The course starts January 18, 2021. Please apply no later than December 18 2020, to Åsa Tjulin.

Theory of social and cultural sciences/ Vetenskapsteori 7,5 hp
Syllabus.

Kvalitativ metod (grundkurs) 7,5 hp

Fördjupningskurs kvantitativ metod 7,5 hp

 

Höstterminen

Forsksningsetik 7,5 hp

Kvantitativ metod (grundkurs) 7,5 hp

Advances in tourism consumer behaviour 7,5 hp
Contact: Maria Lexhagen 

Fördjupningskurs kvalitativ metod - Visual Methods - 7,5 hp

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

Kurser vid andra lärosäten  

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.

Högskolan Dalarna erbjuder kurser för forskarstuderande länk 

Högskolan Jönköping erbjuder kurser för forskarstuderande länk

Linköpings universitetet har också forskarutbildningskurser, länk

Malmö universitet samlar sina forskarutbildningskurser på en hemsida, länk.

Stockholms universitetet presenterar kurser för utbildning på forskarnivå, länk