Forskningskommunikation

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under begreppet tredje uppgiften.

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds när du vill sprida kännedom om din forskning.

Tips och verktyg

På kommuniceraforskning hittar du tips och praktiska råd för att kommunicera forskning mot olika målgrupper och på olika sätt. Sajten är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

kommuniceraforskning.se

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för den som ska skriva en debattartikel, hålla en populärvetenskaplig föreläsning eller ta fram en vetenskaplig poster.

Mediekontakter

Som forskare kan du bli kontaktad av media, och kontakter med media bör ses som en naturlig del i nyttiggörandet av forskningen. På den här sidan samlar vi information om vilket stöd kommunikations...

Utbildningar

Vid särskilda tillfällen eller på förfrågan kan kommunikationsavdelningen erbjuda utbildningar i kommunikation. Det kan handla om större utbildningar så som kommunikativt ledarskap eller...

Läs mer