Kontaktpersoner

På startsidan för medarbetare finns "Mina kontaktpersoner" som visar kontaktpersoner med utgångspunkt från den organisationstillhörighet du har som anställd. På denna sida listas uppgifterna för samtliga institutioner/avdelningar/kanslier.

Data- och systemvetenskap (DSV)

Ekonomifrågor

Jokka Flamming
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Pär-Ove Forss
Prefekt Data och Systemvetenskap

Katarina Lindblad-Gidlund, Kristen Snyder
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och digitalisering

 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Karlén Andersson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor-, villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Design (DES)

Ekonomifrågor

Tobias Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Kristina Brink
Prefekt Design, ansvarig för planeringsområde Design

Mattias Andersson
Forskningskoordinator på DES

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner och utbud. 

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Veronica Norman
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR) .

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för design (DES)

Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Märit Christensson
Fakultetsadministratör ETOUR.

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sara Lindahl
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Åhlund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Hjalmarsson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Stigenius
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor och forskningskommunikatör för ETOUR. 

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). 

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EJT-institutionen

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar. 

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och hållbar utveckling

Nils Nilsson
Prefekt för institutionen Ekoteknik och hållbart byggande

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Åsa Danvind
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Brita Åkerström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EHB-institutionen

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 


Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Elektronikkonstruktion (EKS)

Ekonomifrågor

Camilla Åström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare ledningsstöd forskning

Mattias O'Nils
Forskningsledare STC forskningscentrum
Ansvarig för planeringsområde Datateknik och elektronikkonstruktion

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning 
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EKS-institutionen

Kommunikationsfrågor

Christine Grafström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Sofia de Wall
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Lina Näsström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör. 
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).


Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Fakultetskansli för humanvetenskap (HUV)

Avdelningens chef

Karin Olsson
Kanslichef

Mia Wiklander
Utbildningsadministrativ chef

Ekonomifrågor

Pia Bylander
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Lena Ernerfeldt Burman
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom utbildnings- och forskningskommunikation.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Fakultetskansli för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kanslichef

Maria Torstensson
Tf. kanslichef

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar, omföringar. 

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson för dekan- och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Linda Andersson
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom forskningskommunikation.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap.  

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Förvaltningen

Avdelningschefer

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd:
Ludde Edgren
Avdelningen för infrastruktur:
Helena Wallskog
Avdelningen för studieadministration:
Agneta Sundvisson
Ekonomiavdelningen: Christina Sandström
HR-avdelningen: Victoria Sjöbom
Kommunikationsavdelningen:
Kicki Strandh
Universitetsbiblioteket: Lotten Glans
Universitetsledningens stab: Eva Somero Sörensen

Ekonomifrågor

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

EKO, STUA, UL, ULS, KOM, UB, FUS- Skolsamverkan/ RUN: Eva Karlsson  
INFRA (f d IT): Jokka Flaming
HR: Lena Jadekrantz
FUS (ej Skolsamverkan/ RUN): Tobias Karlsson

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

INFRA (f d CAMP), UB/9382: Benita Elofsson
HR, FUS (ej RUN), UB/9381: Anki Ringdahl
UL, ULS, KOM, EKO, FUS/RUN, UB gem/9380, UB/9383: Marittha Olsson
STUA, INFRA (f d IT): Diana Svärd

Controller/utredare

INFRA (f d CAMP): Anna-Carin Hammar

Kommunikationsfrågor

Victoria Engholm
Kontaktperson i kommunikationsfrågor för EKO, STUA och UB.

Elin Larsson
FUS kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Mia Risemark
Kontaktperson i kommunikationsfrågor för HR, INFRA och ULS.

Personalfrågor

Marie Larsson
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
BIB, EKO, INFRA, KOM, STUA
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 


Lönespecialist
FUS, HR, SUSS, ULS
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.

Maud Magnusson
HR-administratör
INFRA, KOM
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som tex anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Helene Nyman
HR-administratör
ULS, REK, STUA, HR, EKO,  FUS, SUSS, UB
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Ekonomifrågor

Daniel Westerlund och Lena Jadekrantz
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Lena Jonsson och Cecilia Kankaanoja
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Ring
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Katarina Näslund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.  

Maria Görlin
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Matilda Dahlén
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HSV-institutionen

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Hälsovetenskap (HLV)

Ekonomifrågor

Malin Håkansson vik (Tobias Eklund)
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. 
Kontaktperson för avdelning: 
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Sture Espwall
Fakultetsadministration NVC

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Utbildningshandläggare
Studieadministration.
 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HLV-institutionen

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för NVC.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Hälsovetenskaper (HOV)

Informationssystem och -teknologi (IST)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Mattias O'Nils
Forskningsledare STC forskningscentrum
Ansvarig för planeringsområde Datateknik och elektronikkonstruktion

Katarina Gidlund
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och Digitalisering

Patrik Österberg
Prefekt Informationssystem och teknologi

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning  
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Höijer
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Kemiteknik (CHE)

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och Hållbar utveckling

Kaarlo Niskanen
Ansvarig för planeringsområde Skogsindustriell teknik och materialteknik

Erik Hedenström
Prefekt på Institutionen Kemiteknik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta CHE-institutionen

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn.
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Fredrik Ståhl
Ansvarig för planeringsområde Kvalitets- och maskinteknik

Mikael Bäckström
Ansvarig för planeringsområde Sportteknologi

Katarina Gidlund, Kristen Snyder
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och digitalisering

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Mats Barthelsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal. 

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Gertrud Nord
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta KMT-institutionen

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sports Tech Research Centre.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Tomas Nilson
Prefekt och ansvarig för planeringsområde Matematik och ämnesdidaktik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Anna-Karin Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MOD-institutionen

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

 

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR), nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Ingela Wadbring
Forskningsledare DEMICOM
Ansvarig för planeringsområde Medie- och kommunikationsvetenskap

Kajsa Falasca
Prefekt Medie- och kommunikationsvetenskap

 

Grundutbildningsfrågor

Kerstin Nyström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MKV-institutionen

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör DEMICOM.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Naturvetenskap (NAT)

Ekonomifrågor

Tobias Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och Hållbar utveckling
Prefekt institutionen Naturvetenskap

Kaarlo Niskanen
Ansvarig för planeringsområde Skogsindustriell teknik och materialteknik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sam Lodin
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta NAT-institutionen

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT - kommunikatör för planeringsområde Naturvetenskap och hållbar utveckling

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Omvårdnad (OMV)

Ekonomifrågor

Marie Edholm
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Jenny Berglind Borin
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Jenny Berglind Borin
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Katarina Näslund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta OMV-institutionen

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor gällande utbildnings- och studentkommunikation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor gällande forskning.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Psykologi och socialt arbete (PSO)

Ekonomifrågor

Tobias Eklund
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristine Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Görlin
Utbildningshandläggare psykologi
Studieadministration.

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare socialt arbete
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta PSO-institutionen

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Utbildningsvetenskap (UTV)

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Ann-Christine Jansson
Planeringshandläggare 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Gunilla Lindgren
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Sanna Jansson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Åsa Nyberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Susanne Ståhlberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Kommunikationsfrågor

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula.

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)