På startsidan för medarbetare finns "Mina kontaktpersoner" som visar kontaktpersoner med utgångspunkt från den organisationstillhörighet du har som anställd. På denna sida listas uppgifterna för samtliga institutioner/avdelningar/kanslier.

Förvaltningen

Avdelningschefer

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd: Tf Ulrika Auno
Avdelningen för infrastruktur: Helena Wallskog
Avdelningen för studieadministration: Agneta Sundvisson
Ekonomiavdelningen: Niklas Kallin
HR-avdelningen: Victoria Sjöbom
Kommunikationsavdelningen: Marlene Berg
Universitetsbiblioteket: Maivor Hallén
Universitetsledningens stab: Eva Somero Sörensen

Ekonomifrågor

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

EKO, STUA, UL, ULS, KOM, UB, FUS- Skolsamverkan/ RUN: Eva Karlsson  
INFRA (f d IT): Tobias Karlsson
HR: Lena Jadekrantz
FUS (ej Skolsamverkan/ RUN): Tobias Karlsson

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

INFRA (f d CAMP), HR: Benita Elofsson
FUS (ej RUN): Anki Ringdahl
UL, ULS, KOM, FUS/RUN, UB: Marittha Olsson
STUA, INFRA (f d IT), EKO: Diana Svärd

Controller/utredare

INFRA (f d CAMP): Anna-Carin Hammar

Kommunikationsfrågor

 

Mia Risemark
Kontaktperson i kommunikationsfrågor för EKO, HR, INFRA, STUA, UB och ULS.

komkontakt@miun.se
FUS kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Fakultetskansli för humanvetenskap (HUV)

Avdelningens chef

Karin Olsson
Kanslichef

Mia Wiklander
Utbildningsadministrativ chef

Ekonomifrågor

Pia Bylander
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom forsknings- och internkommunikation.

Lena Ernerfeldt Burman
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

 

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Märit Christensson
Fakultetsadministratör ETOUR.

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sara Lindahl
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Åhlund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Hjalmarsson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Stigenius
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Emelie Arctaedius
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor och kommunikationsstöd till ETOUR.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Mistra Sport & Outdoors. 

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). 

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Ekonomifrågor

Elin Tronde och Lena Jadekrantz
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Cecilia Kankaanoja och Katarina näslund
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Ring
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Hedlund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.  

Maria Görlin
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Matilda Dahlén
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Rickard Olsson
Fakultetskommunikatör HUV – forskningskommunikatör för Forum för genusforskning (FGF) samt institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – institutionsledningens kommunikationsstöd.

Elin Larsson
Fakultetskommunikatör HUV – forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Hälsovetenskaper (HOV)

Ekonomifrågor

Marie Edholm
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.


Malin Håkansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. 
Kontaktperson för avdelning: 
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Jenny Berglind Borin
Planeringshandläggare och utbildningshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning. Studieadministration.

Katarina Näslund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Utbildningsvetenskap (UTV)

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Sandra Wahlqvist
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Katarina Näslund
Planeringshandläggare 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Matilda Dahlén
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Sanna Jansson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Åsa Nyberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Susanne Ståhlberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kommunikationsfrågor

Rickard Olsson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Psykologi och socialt arbete (PSO)

Ekonomifrågor

Per-Richard Lindgren
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristine Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Maria Hjalmarsson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Annika Jonssson
Utbildningshandläggare psykologi
Studieadministration.

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare socialt arbete
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Fakultetskansli för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kanslichef

Maria Torstensson
kanslichef

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar, omföringar. 

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson för dekan- och fakultetsledning samt inom forsknings- och internkommunikation.

Linda Andersson
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

 

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Data- och elektroteknik (DET)

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Kommunikationsfrågor

Christine Grafström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Lina Näsström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén Sjöbom

Åsa Danvind

Peter Glans

Sam Lodin

Lotta Frisk och Lena Höijer, detexp@miun.se
Fakultetshandläggare
Studieadministration

Forskningsfrågor

Ekonomifrågor

Camilla Åström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utbildning och forskning. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Olofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev. fakturor kontofält 1–2. Kundfakturor inkl. vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD)

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Kommunikationsfrågor

Elin Larsson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén Sjöbom

Åsa Danvind

Peter Glans

Sam Lodin

Anna-Karin Viklund och Karin Knobloch, imdexp@miun.se
Fakultetsadministratörer 
Studieadministration

Forskningsfrågor

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utbildning och forskning. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev. fakturor kontofält 1–2. Kundfakturor inkl. vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (KKI)

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Kommunikationsfrågor

Viktor Fellbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör DEMICOM.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén Sjöbom

Åsa Danvind

Peter Glans

Sam Lodin

Kerstin Nyström, Lena Karlén Andersson och Viktoria Lilja, kkiexp@miun.se
Fakultetsadministratörer 
Studieadministration

Forskningsfrågor

Ekonomifrågor

Tobias Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utbildning och forskning. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev. fakturor kontofält 1–2. Kundfakturor inkl. vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH)

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Personalfrågor

På HR-avdelningens informationssida hittar du information om vart du som chef/prefekt eller medarbetare vänder dig med dina olika frågor.

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén Sjöbom

Åsa Danvind

Peter Glans

Sam Lodin

Britt Edlund och Veronica Norman, ndhexp@miun.se
Fakultetsadministratörer 
Studieadministration

Forskningsfrågor

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utbildning och forskning. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev. fakturor kontofält 1–2. Kundfakturor inkl. vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Sidan uppdaterades 2022-10-10