På startsidan för medarbetare finns "Mina kontaktpersoner" som visar kontaktpersoner med utgångspunkt från den organisationstillhörighet du har som anställd. På denna sida listas uppgifterna för samtliga institutioner/avdelningar/kanslier.

Data- och systemvetenskap (DSV)

Ekonomifrågor

Jokka Flamming
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Pär-Ove Forss
Prefekt Data och Systemvetenskap

Katarina Lindblad-Gidlund, Kristen Snyder
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och digitalisering

 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Karlén Andersson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt:
Pär-Ove Forss

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q
ISTexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor-, villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Eva Morlind
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Robert Jonsson
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Design (DES)

Ekonomifrågor

Tobias Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Kristina Brink
Prefekt Design, ansvarig för planeringsområde Design

Mattias Andersson
Forskningskoordinator på DES

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner och utbud. 

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Veronica Norman
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

DESexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR) .

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för design (DES)

Prefekt

Prefekt: Kristina Brink

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
Programansvarig: Johanna Henriksson

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Industridesign
Ämnesföreträdare: Mikael Marklund

Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Märit Christensson
Fakultetsadministratör ETOUR.

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sara Lindahl
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Åhlund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Hjalmarsson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Maria Stigenius
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor och forskningskommunikatör för ETOUR. 

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). 

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EJT-institutionen

Prefekt:
Daniel Laven

Postadress:
EJT
831 25
Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig: Tatiana Chekalina
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund, EJTexp@miun.se

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig: Anna Sörensson 
Utbildningshandläggare: Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, EJTexp@miun.se

 

Magister/masterprogram


Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Anna-Karin Stockenstrand
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund och Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund och Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Lusine Margaryan
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

 

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Rikard Karlsson

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

 

Övriga kontaktpersoner

Studierektor för geografi, kulturgeografi, turismvetenskap: Rosemarie Ankre
Studierektor för företagsekonomi: Anna-Maria Jansson
Studierektor för juridik/statistik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Lovisa Högberg
CER-centrumledare: Peter Öhman
ETOUR-centrumledare: Robert Pettersson
Kontaktperson, internationalisering: Heléne Lundberg

 

Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar. 

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och hållbar utveckling

Nils Nilsson
Prefekt för institutionen Ekoteknik och hållbart byggande

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Åsa Danvind
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Brita Åkerström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EHB-institutionen

Prefekt
Nils Nilsson

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

EHBexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 


Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig:  Andreas Andersson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Henrik Haller 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Anna Longueville 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Susanne Lindström 
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Elektronikkonstruktion (EKS)

Ekonomifrågor

Camilla Åström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare ledningsstöd forskning

Mattias O'Nils
Forskningsledare STC forskningscentrum
Ansvarig för planeringsområde Datateknik och elektronikkonstruktion

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning 
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EKS-institutionen

Prefekt
Claes Mattsson

Postadress
Mittuniversitetet
EKS
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, Våning 2

EKSexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Christine Grafström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Sofia de Wall
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Lina Näsström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör. 
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).


Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Lundgren

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Fakultetskansli för humanvetenskap (HUV)

Avdelningens chef

Karin Olsson
Kanslichef

Mia Wiklander
Utbildningsadministrativ chef

Ekonomifrågor

Pia Bylander
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Lena Ernerfeldt Burman
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom utbildnings- och forskningskommunikation.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Fakultetskansli för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kanslichef

Maria Torstensson
Tf. kanslichef

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar, omföringar. 

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson för dekan- och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Linda Andersson
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom forskningskommunikation.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap.  

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Förvaltningen

Avdelningschefer

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd:
Ludde Edgren
Avdelningen för infrastruktur:
Helena Wallskog
Avdelningen för studieadministration:
Agneta Sundvisson
Ekonomiavdelningen: Christina Sandström
HR-avdelningen: Victoria Sjöbom
Kommunikationsavdelningen:
Kicki Strandh
Universitetsbiblioteket: Lotten Glans
Universitetsledningens stab: Eva Somero Sörensen

Ekonomifrågor

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

EKO, STUA, UL, ULS, KOM, UB, FUS- Skolsamverkan/ RUN: Eva Karlsson  
INFRA (f d IT): Jokka Flaming
HR: Lena Jadekrantz
FUS (ej Skolsamverkan/ RUN): Tobias Karlsson

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

INFRA (f d CAMP), UB/9382: Benita Elofsson
HR, FUS (ej RUN), UB/9381: Anki Ringdahl
UL, ULS, KOM, EKO, FUS/RUN, UB gem/9380, UB/9383: Marittha Olsson
STUA, INFRA (f d IT): Diana Svärd

Controller/utredare

INFRA (f d CAMP): Anna-Carin Hammar

Kommunikationsfrågor

Victoria Engholm
Kontaktperson i kommunikationsfrågor för EKO, STUA och UB.

Elin Larsson
FUS kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Mia Risemark
Kontaktperson i kommunikationsfrågor för HR, INFRA och ULS.

Personalfrågor

Marie Larsson
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
BIB, EKO, INFRA, KOM, STUA
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 


Lönespecialist
FUS, HR, SUSS, ULS
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.

Maud Magnusson
HR-administratör
INFRA, KOM
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som tex anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Helene Nyman
HR-administratör
ULS, REK, STUA, HR, EKO,  FUS, SUSS, UB
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Ekonomifrågor

Daniel Westerlund och Lena Jadekrantz
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Lena Jonsson och Cecilia Kankaanoja
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Ring
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Katarina Näslund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.  

Maria Görlin
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Matilda Dahlén
Utbildningshandläggare
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HSV-institutionen

Prefekt:
Pär Olausson

Proprefekter

Lena Jonsson
Glenn Svedin
Susanna Öhman

Postadress:
HSV
831 25  Östersund
eller
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus M, Sundsvall

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Klimatförändring – politik och samhällsutveckling
Programansvarig:  Stefan Linde, Evangelia Petridou
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Jonny Bergman (sociologi), Annika Aletind (psykologi)
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg (sociologi), Maria Görlin (psykologi), HSVexp@miun.se

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Jennie Olofsson
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg, HSVexp@miun.se

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Lasse Reinikainen (sociologi), Sofie Blombäck (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring, HSVexp@miun.se

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Sven Olofsson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Samuel Edquist
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Studierektor
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Maria Sundberg, HSVexp@miun.se

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Stefan Dahlberg
Utbildningshandläggare: Carina Ring, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Hälsovetenskap (HLV)

Ekonomifrågor

Malin Håkansson vik (Tobias Eklund)
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. 
Kontaktperson för avdelning: 
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Sture Espwall
Fakultetsadministration NVC

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Skoglund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Utbildningshandläggare
Studieadministration.
 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HLV-institutionen

Prefekt:
Sture Espwall

Postadress:
Mittuniversitetet
HLV
831 25 
Östersund

Mittuniversitetet
HLV
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Östersund:
Kunskapens väg 8
Hus D och P

Sundsvall:
Holmgatan 10
Hus D

HLVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för NVC.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Folkhälsovetenskapliga programmet
Programansvarig: Heléne Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson, Malin Jonsson Kårström 
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Jens Ljungdahl, Åsa Tjulin
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, HLVexp@miun.se

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg, Erika Wall
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, HLVexp@miun.se

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Helen Hanstock
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Masterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Programansvariga: Sandra Wall-Reinius (turism), Erika Schagatay (idrottsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se (turism), Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se (idrottsvetenskap)

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Informationssystem och -teknologi (IST)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Mattias O'Nils
Forskningsledare STC forskningscentrum
Ansvarig för planeringsområde Datateknik och elektronikkonstruktion

Katarina Gidlund
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och Digitalisering

Patrik Österberg
Prefekt Informationssystem och teknologi

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning  
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Höijer
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt:
Patrik Österberg

Postadress
Mittuniversitetet
IST
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgården 10
Hus L, vån 4

ISTexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Aron Larsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig:Aamir Mahmood

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Jimmy Åhlander

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Erik Borglund

Fakultetshandläggare: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Kemiteknik (CHE)

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och Hållbar utveckling

Kaarlo Niskanen
Ansvarig för planeringsområde Skogsindustriell teknik och materialteknik

Erik Hedenström
Prefekt på Institutionen Kemiteknik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta CHE-institutionen

Prefekt

Erik Hedenström

Postadress
Mittuniversitetet
CHE
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, våning 3

 CHEexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör - hållbara digitala fastigheter
Programansvarig: Ulf Söderlind
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Energiingenjör
Programansvarig: Jan Pourian
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga:Gunilla Pettersson
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

 

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn.
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Fredrik Ståhl
Ansvarig för planeringsområde Kvalitets- och maskinteknik

Mikael Bäckström
Ansvarig för planeringsområde Sportteknologi

Katarina Gidlund, Kristen Snyder
Ansvarig för planeringsområde Kvalitetsteknik och digitalisering

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Mats Barthelsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal. 

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Gertrud Nord
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta KMT-institutionen

Prefekt
Fredrik Ståhl

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund

Kunskapens väg 8
831 25 Östersund 

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sports Tech Research Centre.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – högskoleingenjör produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Petter Stenmark
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Pernilla Ingelsson

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitetsteknik forskarutbildning
Ämnesföreträdare: Ingela Bäckström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Erik Rännar och David Sundström

Sportteknologi forskarutbildning
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Tomas Nilson
Prefekt och ansvarig för planeringsområde Matematik och ämnesdidaktik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Anna-Karin Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MOD-institutionen

Prefekt
Tomas Nilson

Postadress
Mittuniversitetet
MOD
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10
Hus F 

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

 

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR), nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Jennie Sandström (Sundsvall) och Pernilla Johnsen (Östersund) 
Fakultetsadministratörer: Anna-Karin Viklund och Britt Edlund

Ämnen

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Österholm

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Ingela Wadbring
Forskningsledare DEMICOM
Ansvarig för planeringsområde Medie- och kommunikationsvetenskap

Kajsa Falasca
Prefekt Medie- och kommunikationsvetenskap

 

Grundutbildningsfrågor

Kerstin Nyström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MKV-institutionen

Prefekt
Kajsa Falasca

Postadress
Mittuniversitetet
MKV
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, Våning 2-4

MKVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör DEMICOM.

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Journalistprogrammet
Programansvarig: Mattias Vesslegård

Kommunikations- och PR-programmet

Programansvarig: Lena Lundgren 

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Kontakt: Terje Lindblom

Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap
Programansvarig: Solange Hamrin

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Terje Lindblom

Journalistik
Ämnesföreträdare: Ingela Wadbring

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Naturvetenskap (NAT)

Ekonomifrågor

Tobias Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Fanny Burman
Handläggare forskning, ledningsstöd

Karin Knobloch
Handläggare forskning

Dan Bylund
Ansvarig för planeringsområde Naturvetenskap och Hållbar utveckling
Prefekt institutionen Naturvetenskap

Kaarlo Niskanen
Ansvarig för planeringsområde Skogsindustriell teknik och materialteknik

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sam Lodin
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta NAT-institutionen

Prefekt
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Matilda Eliasson
Fakultetskommunikatör NMT - kommunikatör för planeringsområde Naturvetenskap och hållbar utveckling

Personalfrågor

Maria Edin
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Biträdande programansvarig: Madelen Olofsson
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Biträdande programansvarig: Lukas Lundman
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör teknisk fysik
Programansvarig: Sebastian Bader
Biträdande programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i biologi
Programansvarig: Fredrik Carlsson
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i kemi
Programansvarig: Håkan Edlund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i teknisk fysik
Programansvarig: Jonas Örtegren
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt-Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Jonas Örtegren

Kemi
Ämnesföreträdare: Håkan Edlund

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Erik Rännar

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Johan Persson

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Omvårdnad (OMV)

Ekonomifrågor

Marie Edholm
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Jenny Berglind Borin
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Jenny Berglind Borin
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Katarina Näslund
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor gällande utbildnings- och studentkommunikation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor gällande forskning.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik
Programansvarig: Caroline Söderqvist
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund, OMVexp@miun.se

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Helén Rönning
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund), OMVexp@miun.se

Specialistutbildning barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm 
Kursansvarig: Lena Junehag
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning distriktssköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Masterprogram i omvårdnad
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström

Psykologi och socialt arbete (PSO)

Ekonomifrågor

Tobias Eklund
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristine Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sandra Wahlqvist
Planeringshandläggare
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Görlin
Utbildningshandläggare psykologi
Studieadministration.

Maria Sundberg
Utbildningshandläggare socialt arbete
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta PSO-institutionen

Prefekt:
Ulrika Danielsson

Postadress:
Mittuniversitetet
PSO
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1, Hus P 

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Ulrika Danielsson

Proprefekter:
Charlotte Andoh-Appiah (ställföreträdande)
Elisabet Rondung

Ämnesföreträdare psykologi:
Fredrik Åhs

Ämnesföreträdare socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor psykologi):
Johanna Björkdahl

Studierektor (bemanningsfrågor psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor socialt arbete):
Helena Hoppstadius

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsprogrammet: Annika Aletind (och Jonny Bergman, sociolog)
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves
Fristående kurser i psykologi: Michaela Tjernberg

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Utbildningshandläggare psykologi: Maria Görlin, PSOexp@miun.se

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Anna-Lena Suorra
Magisterprogram i socialt arbete: Majen Espwall

Utbildningshandläggare socialt arbete: Maria Sundberg, PSOexp@miun.se

Utbildningsvetenskap (UTV)

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Utbildningshandläggare
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Ann-Christine Jansson
Planeringshandläggare 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Gunilla Lindgren
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Sanna Jansson
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Åsa Nyberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Susanne Ståhlberg
Utbildningshandläggare
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt 
Marcia Håkansson-Lindqvist

Postadress:
UTV
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

UTVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula.

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetshandläggare

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Kontaktpersoner

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Förskollärarprogrammet
Programansvarig: Anna Nelding
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Linda Enström
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Sara Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Sundsvall)
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Ämneslärarprogrammet (HSV):
Programansvarig: Sven Olofsson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, ämneslärare 7–9 och gymnasiet)
Programansvarig: Charlotta Collén
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på grundnivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser i Pedagogik A, B, C samt Internationella studenter inom UTV
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Studierektorer UTV

Marie Frykland

Camilla Månsson Waldehagen

Vfu-kontakter

Vfu-koordinatorer

Marianne Flyckt Hahlin

Anna Nelding 

Vetenskaplig ledare

Maria Styf