Årshjul utlysningar FAQ | miun.se

2021

Januari

12 januari
VETENSKAPSRÅDET
EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02)

19 januari
FORMAS
Samhällsplanering för omställning (steg 2)

21 januari
KK-STIFTELSEN
Avans 20

22 januari
KK-STIFTELSEN
Forskningsprofiler 20

26 januari
European Commission/Horizon 2020
The Green Deal 

27 januari
KK-STIFTELSEN
Synergi 20

28 januari
KK-STIFTELSEN
NU 20

FORTE
Internationell postdok 

VINNOVA
Metalliska material för det elektrifierade samhället

29 januari
MISTRA
Samhällstransformation med fokus på klimat

STINT
JSPS Summer Program

 

Februari

2 februari
VINNOVA
InfraSweden: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

11 februari
VINNOVA
SIP Produktion2030, utlysning 13

15 februari
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
Ny nordisk satsning på forskning om framtidens samhällsutmaningar

16 februari
VETENSKAPSRÅDET
Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Olof Palmes gästprofessur

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Tage Elanders gästprofessur

Bidrag till investering i befintlig infrastruktur

23 februari
VETENSKAPSRÅDET
Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Forskarskolor för lärarutbildare

26 februari
VINNOVA
EUREKA EURIPIDES2 Call 2021

Mars

April

1 april
WALLENBERGSTIFTELSERNA
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse: Projektanslag inom samhällsvetenskaperna, humaniora och lärande, inklusive WASP-HS

Ekon. dr. Peter Wallenbergs stiftelse: Projekt med anknytning till ekonomi och teknik 

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning: Författarbidrag, rättsvetenskapliga verk

FORMAS
Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, deadline (preliminärt!) 1 april kl. 11.00
 

8 april
FORMAS
Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären, deadline 8 april kl 14.00 

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt, deadline 8 april kl. 14.00

13 april
VETENSKAPSRÅDET
Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

26 april
WALLENBERGSTIFTELSERNA
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Wallenberg Academy Fellows

Maj

Juni

Juli

TOMT

Augusti

September

Oktober

November

December

TOMT

2022

Januari

5 januari

FORMAS

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

 

18 januari

KK-stiftelsen

HÖG 21

 

20 januari

KK-stiftelsen

Avans 21

 

21 januari

KK-stiftelsen

Forskningsprofiler 21

 

24 januari

Vinnova

EUREKA Smart – Internationella samverkansprojekt inom avancerad tillverkning 2022

 

27 januari

KK-stiftelsen

NU 21

Synergi 21

Februari

Mars

8 mars

Vinnova

Bioinnovation: Hypotesprövning steg 1 – Nyskapande projekt med högre risk

 

15 mars

VR

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

 

29 mars

VR

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

 

Vinnova

Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation

April

1 april

Ekon. dr. Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik

Projekt med anknytning till ekonomi och teknik

 

Marianne & Marcus Wallenbergs stiftelse

Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

 

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning

Författarbidrag rättsvetenskapliga verk

 

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond

Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

1 september

Vinnova

Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

 

6 september

Vinnova

Bioinnovation: Hypotesprövning steg 1 – Nyskapande projekt med högre risk

 

7 september

Vinnova

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2022

Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer – 2022

 

8 september


KK-stiftelsen


Företagsforskarskolor 22

 

13 september

VR

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Forskarskolor inom migration och integration

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

 

15 september

KK-stiftelsen

Rekryteringar 22

 

Vinnova

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

 

20 september

VR

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

 

 

Oktober

November

December

9 december

KK-stiftelsen

HÖG 22

2023

Januari

Svar

Februari

Svar

Mars

Svar

April

Svar

Maj

Svar

Juni

Svar

Juli

Svar

Augusti

Svar

September

Svar

Oktober

Svar

November

Svar

December

Svar