För att bidra till ekonomiska incitament att söka konkurrensutsatt forskningsfinansiering har rektor beslutat att ge ytterligare 25% av det totala beloppet ämnat för Mittuniversitetet i ekonomiskt bidrag till de forskare som beviljas forskningsmedel från vissa utvalda finansiärer.

Mynt i högar, som växer i takt med en växt i utomhusmiljö

Sidan uppdaterades 2022-07-14