Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.