Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Systemet ämnar i framtiden att även stödja annan verksamhet så som hantering och synliggörande av den forskning och publicering som görs av personer knutna till universitetet, och hantering av forskarnas meritering och forskningsprojekt.

Länkar

Aktuellt

Forskningsdatabasen öppen

Forskningsdatabasen är nu öppen efter uppgradering. Se information om inloggning första gången.

2019-10-31

Kontakt

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-142 86 24