Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Systemet ämnar i framtiden att även stödja annan verksamhet så som hantering och synliggörande av den forskning och publicering som görs av personer knutna till universitetet, och hantering av forskarnas meritering och forskningsprojekt.

Länkar

Aktuellt

Workshop NMT

Forskningsdatabasstuga för NMT fakulteten– för att doktorander ska få lära känna forskningsdatabasen

2020-12-02

Forskningsdatabasstugor

Forskningsdatabasstugor – för att doktorander ska få lära känna forskningsdatabasen

2020-10-29