Representera

I regelverket samt konteringslathunden redovisas information gällande regler för extern och intern representation, interna kurser, gåvor och uppvaktning m.m.

OBS! Kompensationsrätten för ingående moms upphörde 2017-07-01.

Har du ytterligare frågor kring detta regelverk kontakta Ekonomiavdelningen.