Projektredovisning

Mittuniversitetets deltagande i olika projekt är förknippat med regler och åtaganden, vilka är fastställda dels av olika regelverk och dels av externa finansiärers villkor och regleras i avtal mellan projektets aktörer.

Kontakt

Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101427955

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101428458

Anna-Karin Odelberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101427911