Mittuniversitetets deltagande i olika projekt är förknippat med regler och åtaganden, vilka är fastställda dels av olika regelverk och dels av externa finansiärers villkor och regleras i avtal mellan projektets aktörer.

Sidan uppdaterades 2024-02-13