Här finner du de vanligaste tjänster som du kan boka och beställa.

Betalkort

För att förenkla våra inköp så erbjuder Mittuniversitetet alla anställda ett privatbaserat betalkort, Eurocard Corporate Gold med personligt betalningsansvar.

Boka resor

Dina resor bokar du via Mittuniversitetets ramavtalade resebyrå XLNT Travel som erbjuder både personlig service och ett onlinesystem för dina resebokningar.

Bokbeställning

Välkommen till Mittuniversitetets bokbeställningstjänst för medarbetare, som administreras av Servicecenter.

Lokalbokning

Vill du göra en lokalbokning? Här kan du göra det.