Konferens och grupprum

Konferens-, Skype- och grupprum finner du här.

Välj lokal och se vilken utrustning som finns i lokalerna

Grupprum

Här kan du boka grupprum. Bokning kan göras från dagens datum och 14 dagar framåt.