Konferensrum är A236, A305, B312, A406, A409, B313, G3315, G3358, K243,  P1104, P2107, P2218, P2517, P3217, Q107, Q294, Q340, Q349.

A238, 12 platser

A238

Distanskamera: Ja
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja, via egen dator

Boka konferensrum

A305, 15 platser

A305

Distanskamera: Ja
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Teams: Ja

Boka konferensrum

A406, 10 platser

A406

Distanskamera: Ja
Dator: ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja 2st
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Boka konferensrum

A409, 15 platser

A409

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja

Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofoner 2st: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Taems: Ja
Boka konferensrum

 

B312, 30 platser

B312

Distanskamera: Ja
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja, via egen dator

Boka konferensrum

B313, 16 platser

B313

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Nej
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

G3315, 6 platser

G3315

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Nej
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

G3358, 20 platser

G3358

Distanskamera: Ja
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Teams: Ja

Boka konferensrum

K243 16 platser

K243

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Boka konferensrum

P1104, 20 platser

P1104

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

P2107, 12 platser

P2107

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Nej
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

P2218, 10 platser

P2218

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordmikrofon 2st: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja
Boka konferensrum

 

P2517, Bävern 20 pl

P2517

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Takmic: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Boka konferensrum

P3217, 12 platser

P3217

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Teams: Ja

Boka konferensrum

Q107, 12 platser

Q107

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

Q294, 8 platser

Q294

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Nej
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

Q340, 18 platser

Q340

Distanskamera: Ja
Dator: Nej
Bildpresentation: Ja
Ljudanläggning: Ja
Dokumentkamera: Nej
Bordsmikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja, via egen dator

Boka konferensrum

Q349, 8 platser

Q349

Distanskamera: Nej
Dator: Nej
Bildpresentation: Nej
Ljudanläggning: Nej
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Nej
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Nej

Boka konferensrum

Konferens och grupprum i Östersund

Grupprum

Här kan du boka grupprum. Bokning kan göras från dagens datum och 14 dagar framåt.

Konferensrum i Östersund

Konferensrum är A236, A305, B312, A406, A409, B313, G3315, G3358, K243,  P1104, P2107, P2218, P2517, P3217, Q107, Q294, Q340, Q349.