Mittuniversitetets International Relations Office handlägger mobilitetsbidrag för utbyten av lärare och administrativ personal. Läs nedan om bidragsmöjligheter för olika typer av mobilitet.

Undervisning vid partneruniversitet

Lärare kan söka bidrag för att undervisa vid partneruniversitet inom EU/Erasmus+. Läs mer om mobilitetsbidrag för undervisning

Fortbildning vid partneruniversitet, företag eller organisation

Anställda vid Mittuniversitetet kan söka bidrag för att göra studiebesök i kompetensutvecklingssyfte vid ett europeiskt partneruniversitet, företag eller organisation. Utlysningsperidoder äger rum två gånger årligen. Läs mer om mobilitetsbidrag för fortbildning.

 

Övriga mobilitetsbidrag

Nordplus för högre utbildning
För samarbete med lärosäten och andra aktörer i de nordiska länderna, Baltikum, samt Ryssland. Medel för nätverk, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt, samt mobilitet. Endast avdelningarna OMV och MKV ingår i nätverk under Nordplus för närvarande. Kontaktperson för Nordplus är Emma McKeogh, internationell koordinator på International Relations Office.

International Credit Mobility (ICM)

ICM är ett program inom Erasmus+ som syftar till samarbete mellan programländer och utomeuropeiska länder (s.k. partnerländer). Inom ICM går det att söka medel för stipendier för in- och utresande studenter, lärare och personal. För studentmobilitet finns det möjlighet att söka medel för såväl grund och avancerad nivå som utbildning på forskarnivå. Det finns möjlighet att söka medel för såväl studier som praktik.  För personalmobilitet finns det möjlighet att söka medel för personal med undervisningsuppdrag samt personalfortbildning. Kontaktperson för ICM är Ellen Horbach, internationell koordinator på International Relations Office. Läs mer om ICM.

Linnaeus-Palme


För samarbete med lärosäten i utvecklingsländer. Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter. Läs mer om Linnaeus-Palme programmet.