Söka mobilitetsbidrag för lärare och personal | miun.se

Söka mobilitetsbidrag för lärare och personal

Mittuniversitetets International Relations Office handlägger mobilitetsbidrag för utbyten av lärare och administrativ personal. Läs nedan om bidragsmöjligheter för olika typer av mobilitet.

Kontakt

International Office

International Office

Sidan uppdaterades 2022-11-09