Staff Week eller International Week kallas de besöksveckor då lärosäten tar emot internationella besökare. Syftet med Staff Week är att samla besökare till en och samma tidpunkt, ofta inom specifika teman eller arbetsområden.

IRO, Staff week

Staff Week inbjudningar från Mittuniversitetets partneruniversitet publiceras här löpande.

Aktuella inbjudningar

Digital Staff Week, våren 2021 

Kaunas University of Applied Science, COLLABORATION FOR FUTURE: FROM TECHNOLOGY TO PERSON, March 29th - April 2nd 2021. It covers the topics of inclusion, soft skills and competencies, the relevance of which is elevated drastically considering the effect of COVID-19 on education and labour market. In the context of new higher education initiatives, we invite you for new collaboration opportunities.

The event is open to academic and non-academic staff involved in internationalisation. The academic staff is welcome to hold online classes according to their field of expertise. We kindly ask you to make presentations promoting student exchange opportunities at your institution.

 

Staff week, hösten 2021

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), Finland, 13-17 December

Övrigt
På webbsidan Imotion Staff Mobility EU finns information om sökbara Staff Weeks, jobbskuggning, och liknande fortbildningsmöjligheter inom Europa/Erasmus+. 
 
Deltagande i fortbildning inom ramen för Erasmus+ behöver inte baseras på avtal mellan Miun och mottagande lärosäte/organisation. Utöver staff weeks så kan  exempelvis ansökningar om bidrag för språkkurser som arrangeras av externa organisationer beviljas.

Språkkurser

Erasmus+ Språkkurser på Irland
 
För mer information, kontakta Maria Fredlund, International Relations Office