Deltagande vid disciplinnämndens sammanträde som lärare

Anmälande lärare förväntas delta vid disciplinnämndens sammanträde, antingen fysiskt eller via telefon. Nämnden kommer att, efter en kort presentationsrunda, låta läraren kort sammanfatta anledningen till att en anmälan har gjorts. Efter det kan det komma frågor från både nämnd och student, exempelvis vilka instruktioner studenterna har fått, om något liknande har skett tidigare med andra studenter mm. Den lagfarna ledamoten står som en garant för rättssäkerhetsperspektivet i processen och denne har lång erfarenhet av att förhöra misstänkta och vittnen. Ibland kan det sätt som denne, och även nämnden i övrigt, ställer frågor på upplevas som ett ifrågasättande av den information som lämnas men detta är nödvändigt för att säkra upp processen.

 

När disciplinnämnden har fattat beslut kommer läraren att informeras om utgången från föredraganden, oavsett vad denna blir. Det finns då möjlighet att ställa frågor om hur nämnden har resonerat m.m. om något är oklart