Plagiatkontroll med Urkund (Ouriginal)

Mittuniversitetet har en gemensam licens för textmatchningsverktyget Ouriginal (Urkund). Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda Ouriginal för att kontrollera studentarbeten.

Vanliga frågor och svar

Vad är analysadress?

Analysadressen är en särskild e-postadress som Ouriginal skapar för din räkning. Analysadressen har formatet fornamn.efternamn.miun@analys.urkund.se
Du ser din analysadress under din profil i topp höger hörn i Ouriginal.

Analysadressen kan du själv eller andra använda för att e-posta in dokument som ska textmatchas/analyseras. Du får då analysrapporten direkt i din Ouriginal web inbox samt till din e-post.

Hur tar jag del av analysrapporten?

I Ouriginal:

Logga in i Ouriginal och gå till web inbox. Rapporten ligger intill varje dokument i listan. Klicka på %-knappen för att läsa analysen.

I e-posten:

Analysrapporten skickas som länk i e-post till dig (gäller när dokument laddats upp i web-inboxen eller mejlats in till analysadressen).

Varför har samtliga studenter i en grupp mycket textmatchning?

Det kan hända om läraren gjort en mall med tentafrågor som studenterna ska fylla i och ladda upp eller inkludera i sitt svarsdokument.
När detta körs genom Ouriginal kommer tentafrågorna och instruktionstexten finnas med i alla studenters dokument och därmed ge matchningsträffar i analysrapporten.

Vilka filformat kan Ouriginal analysera?

De vanligaste formaten som gäller text:
doc, docx, xls, xlsx, sxw, ppt, pptx, pdf, pdf 2.0, txt, rtf, html, htm, wps, odt, odp, ods, tif, tiff, ps, hwp, pages(4)

Kan studenter ha konto i Ouriginal?

Nej.

Frågor om disciplinärenden

Sidan uppdaterades 2022-11-18