Webb och sociala medier

Mittuniversitetet har en aktiv närvaro i många digitala kanaler.

Vår huvudplattform är miun.se men vi kommunicerar också via till exempel Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube.  Här läser du mer hur vi kan förstärka vår kommunikation med hjälp av webb och sociala medier på universitetsgemensam nivå, avdelnings- och ämnesnivå samt individnivå.

Kommunikation i digitala kanaler utgår från Mittuniversitetets kommunikationspolicy samt plan för digital kommunikation. Kommunikationsavdelningen har ett över gripande ansvar samt ger råd och utbildning i sociala medier och webb. 

Kontakt