Att arrangera ett fysiskt event

Arrangera ett fysiskt event

Att planera ett event

När det är klart att ni ska arrangera ett event är det bra att i ett första steg titta igenom en eventplan. I planen listas saker som är bra att fundera över redan i uppstarten av arbetet.

Budget

Alla event behöver en budget som synliggör kostnader och intäkter.

Kontakta din institutions-/avdelningsekonom för hjälp med budget för eventet samt vid behov lägga upp projektkontot. 

Lokaler

Lokaler på Mittuniversitetet

Ska du arrangera ett event på campus hittar du information om vilka lokaler som finns och hur du bokar dem här.

  • Tänk på att boka tid både före och efter den tid som eventet genomförs för att ställa iordning och återställa lokalen.
  • Behövs teknikhjälp? Extra städning av lokalerna? Kontakta vaktmästeriet på din campusort.
  • Meddela Servicecenter om ditt event så kan besökare lotsas rätt om de inte hittar till lokalerna på campus.

Externa lokaler

Om inte Mittuniversitetets egna lokaler möter eventets behov får du vända dig till externa aktörer.

  • Ta in offerter från olika aktörer efter era behov. Vad ingår i priset och vad skulle ni behöva köpa till från underleverantörer, t.ex. teknisk utrustning som inte finns i lokalen.
  • Innan bokning av externa lokaler är det viktigt att kontrollera avbokningsreglerna.

 

Mat och fika

Leverantörer på Mittuniversitetet

På båda campusorter finns leverantörer av mat och fika.
Du hittar kontaktuppgifter till de leverantörerna via den här länken.

Externa leverantörer

Möter inte leverantörerna på campus dina behov eller om du arrangerar ett event utanför campus vänder du dig till externa leverantörer för mat och fika.

Resor och boende

Behövs resor och boende bokas? Kontakta Mittuniversitetets resebyrå.

Städning

Vid ett längre internt event med flera pass kan det behövas extra städning av lokalerna. Kontakta vaktmästeriet på din campusort.

Teknikhjälp

Behövs teknikhjälp till ditt interna event? Kontakta vaktmästeriet på din campusort.

Behövs teknikhjälp till ditt externa event? Kontrollera nog vad som ingår i det offererade priset, både vad gäller teknisk utrustning, exempelvis datorer, mikrofoner samt teknisk support på plats.

Tryckt material

Vad behöver du för tryckt material? Namnskyltar, skyltar, program, roll ups?

Boka tryckning i tid hos våra interna tryckerier.