Stöd vid eventplanering

Att planera ett event

När det är klart att ni ska arrangera ett event är det bra att i ett första steg titta igenom en eventplan och checklista. I planen listas saker som är bra att fundera över redan i uppstarten av arbetet.

Budget

Alla event behöver en budget som synliggör kostnader och eventuella intäkter.

En enklare budgetmall laddar du ner här.
I bugetmallen kan du revidera posterna att passa ditt event.

Vid större event och konferenser med intäkter från till exempel deltagaravgifter behöver ett projektkonto sättas upp för intäkterna. Kontakta din institutions-/avdelningsekonom för hjälp med att dels att lägga upp projektkontot samt skapa en budget för eventet.

GDPR

När du arrangerar olika event är det viktigt att du har koll på vad du måste göra kopplat till GDPR. Det är en del skillnader beroende på vilken typ av event du arrangerar, fysiskt eller digitalt, samt både för medverkande och åhörare.

På den här sidan kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du anordnar ett event.

Behöver du stöd och rådgivning gällande GDPR? Här ser du vilka du kan kontakta.

Press

Kontakta press@miun.se i god tid för att planera eventuella pressmeddelanden. 

Utlåningsmaterial

Det finns en del material som du kan låna från Kommunikationsavdelningen om du ska genomföra ett event.

Bland annat finns skärmväggar, rollups för GDPR och gatupratare. 

Sidan uppdaterades 2023-01-03