Här hittar du mer information om de språkval Mittuniversitetet gjort och om vår språkpolicy.

Ordet policy skrivet med träkuber.

Mittuniversitetets språkpolicy

Mittuniversitetet har haft en språkpolicy sedan 2012. Den sammanfattar språkval och syftar till att tydliggöra vilka principer som gäller för språkanvändning vid universitetet. 

Språkpolicy

Språkpolicyn håller just nu på att revideras och så snart den är beslutad kommer den att publiceras här.