Mittuniversitetets presentationer är framtagna i Microsoft PowerPoint. Till vissa av bilderna finns en beskrivande text som du får fram genom att spara ner presentationerna och skriva ut dem med "Anteckningssidor". Det finns även filmer som du kan använda för att presentera Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2023-11-07