Nytt beslut om disputationer och examinationer med anledning av Corona

Tis 18 jan 2022 11:17

I och med den ökade smittspridningen har rektor idag fattat nya beslut gällande disputation/licentiatseminarium och examination. Detta beslut gäller från och med 18 januari 2022 och resten av vårterminen 2022.

Rollup med texten "Var nära på avstånd"

Disputation/Licentiatseminarium

Disputation/licentiatseminarium bör följa folkhälsomyndighetens rekommendation för allmänna sammankomster.

Dekan beslutar i vilken form disputationen/licentiatseminariet ska genomföras; distans, hybrid eller på plats. Avgörande för disputation/licentiatseminarium på plats är att antal deltagare inte överstiger 50, föranmälan om deltagande är därför nödvändig. Vid disputation/licentiatseminarium på plats ska deltagarna anvisas en sittplats och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska sällskapet delas upp.

I de fall disputation/licentiatseminarium redan annonserats och anmälningar överstiger 50 deltagare bör dialog föras med dekan kring hur disputation/licentiatseminarium kan genomföras på ett smittreducerande sätt och antalet deltagare på plats inte överstiger 50.

Examination

Vad gäller examination bör Mittuniversitetet agera på ett så smidigt och flexibelt sätt att man i möjligaste mån undviker att studentgrupper halkar efter i utbildningen på grund av pandemin enligt UKÄs ställningstagande. Det kan till exempel innebära fler eller annorlunda organiserade provtillfällen än normalt, särskilda smittskyddsåtgärder i samband med provtillfället eller, i vissa fall, ändrade examinationsformer.

Ändrad form av examination beslutas av prefekt efter samråd med programansvarig och kursansvarig/studierektor eller motsvarande samt dialog med studentkårerna.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-18