Mån 10 jan 2022 19:43

Mittuniversitetet följer utvecklingen av pandemin och de rekommendationer som utges av våra myndigheter.

På regeringens presskonferens idag den 10 januari presenterades nya restriktioner för att bromsa den snabbt ökande smittspridningen i Sverige. Dessa gäller från den 12 januari.

För Mittuniversitetets verksamhet innebär de nya restriktionerna inga större förändringar sedan tidigare besked från 23 december.

  • Delvis distansundervisning kan användas för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Studenter får information om eventuella förändringar av sin lärare/kursansvarig.

  • Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

  • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det, enligt myndigheternas rekommendationer. Bara de anställda som måste vara på plats ska vara det. Medarbetare har dialog med närmaste chef om sin egen situation.

Tentamen

På Mittuniversitetet genomförs tentamina och examinationer i lokaler med smittskyddsåtgärder, till exempel för att undvika trängsel vid in- och utgång. Mittuniversitetet kommer att dela ut munskydd till alla, samt erbjuda handsprit i anslutning till tentalokalerna.

Det är av yttersta vikt att du som student följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma om du har symtom eller har någon i ditt hushåll som har covid-19. Om du inte kan göra tentan på grund av symtom skriver du istället tentan vid omtentatillfället som vanligen sker ca 5-6 veckor efter det första tillfället. Ta reda på vad som gäller i just din kurs.

Från och med nästa tentaperiod ska möjligheten att lägga in extra tentatillfällen ses över, men för tentorna som genomförs denna vecka gäller ordinarie omtentamenstillfälle.

 

Läs Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 12 januari

Skydda dig själv och andra – rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om covid-19

Sidan uppdaterades 2022-02-02