Mån 07 feb 2022 09:00

Från och med 9 februari slopas restriktionerna i Sverige och vi kan äntligen börja återgå till det normala. Tillbakagången till arbetsplatsen ska ske successivt från den 15 februari.

På onsdag, 9 februari, påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.

– Efter två år med pandemi hoppas jag att vi nu är i slutskedet av denna erfarenhet, säger Eva Dannetun, prorektor och sammankallande i samordningsgruppen för coronafrågor.

Hemarbete till och med 14 februari

Mittuniversitetet har ett regeringsuppdrag att personal, som kan, ska arbeta hemifrån till och med 14 februari. För Mittuniversitetets medarbetare gäller därför successiv återgång till campus från och med 15 februari till och med sista mars. Prefekter/chefer ansvarar för återgången vid respektive institution/avdelning.

Återgång för campusutbildningar

– I och med att restriktionerna tas bort är målsättningen att vi återgår till ordinarie kursplan. Återgången ska vara genomförd i och med starten av läsperiod 4, som startar i senare delen av mars, säger Eva Dannetun.

Scheman och kommande examinationer

Schemaläggning av kurser för läsperiod 4 var klar redan innan det blev känt att restriktionerna skulle upphöra denna vecka. Schema för läsperiod 4 kommer att publiceras på webben idag, måndag 7 februari, och är baserat på de coronaanpassningar som respektive utbildning planerat att använda sig av. Lärare/kursansvariga bör därför skicka in önskemål om ändringar av schema och lokaler, som i stället överensstämmer med ordinarie campusundervisning.

Skicka in ändringar till schemafunktionen senast 21 februari. Studenter och lärare ska ha möjlighet att känna till schemat senast fyra veckor innan kursstart.

Att ändra i upplägg till kommande examinationsperiod är inte resurseffektivt, därför kommer examinationerna under vecka 7 genomföras så som planerat.

– Målsättningen är att från och med nästa tentaperiod i vecka 12 och 13, ska kursplanen följas, säger Eva Dannetun.

Studenter som följer normal studietakt ska ges möjlighet att skriva eventuell omtentamen i samma format som ordinarie tentamen gavs.

Disputationer kan återgå till det normala

Från den 15 februari kan disputationer återgå till det normala, utan några restriktioner för antal deltagare eller avstånd mellan platser.
– Självklart finns möjlighet att genomföra disputationen i hybridform även framgent, säger Eva Dannetun.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-02-14