147 förslag för ett mer attraktivt och levande campus

Tis 24 maj 2022 15:30

Nu är förstudien om framtidens arbetssätt och framtidens campus klar, som handlar om att vad som ska känneteckna framtidens arbetssätt på Mittuniversitetet och hur vi kan få ett mer attraktivt och levande campus.

Studenter, utomhus, Östersund

Vi passade på att ställa några frågor till Kicki Strandh, ordförande i styrgruppen för projektet framtidens arbetssätt och framtidens campus.

Hur har arbetet med projektet gått?

Det har verkligen varit ett roligt projekt med stort engagemang från både, medarbetare, studenter och externa intressenter. Vi har fått in många synpunkter och idéer och det har gjort att det också har varit ganska komplext att få ihop. Framförallt temat framtidens arbetssätt är mångfacetterat och berör många perspektiv och områden. Vår förhoppning är att förstudien ska stimulera till intressanta diskussioner och en gemensamt riktning i arbetet med att utveckla framtidens arbetssätt till nytta för hela Mittuniversitetet.

Vad är de viktigaste sakerna som ni kommit fram till?

För framtidens arbetssätt tror jag det viktigaste är att det handlar om grundläggande saker, som hur vi är mot varandra, att vi har en hållbar arbetsmiljö, användarvänliga system och en mindre fragmentiserad arbetsvardag. Det som är nytt är det flexibla arbetssättet och hur det kan påverka var vi arbetar i framtiden. Här är det viktigt att varje kollegium eller avdelning själva diskuterar igenom hur man vill ha det – med verksamhetens bästa för ögonen. Och att våra arbetsplatser kan justeras utifrån det, och då kan det handla både om att det behöver finns lokaler där man kan arbeta fokuserat och ostört och lokaler för kreativitet, exempelvis olika co-working ytor. För framtidens campus tycker jag det viktigaste är att skapa attraktivare miljöer där man vill vara, så kallade ”sticky campus” och att öppna upp våra lokaler för fler externa intressenter; för barn, pensionärer, företag och organisationer. Det finns 147 förslag i förstudien på hur vi kan göra campus mer attraktivt och levande!

Hur tror du att vi kommer att jobba i framtiden?

Jag tror att det kommer att vara olika och varierat – det är det korta svaret. Det viktiga är att arbetssättet måste styras av vårt uppdrag och hur utbildning och forskning kommer att se ut i framtiden. Och det är en jätteviktig fråga för alla kollegier att diskutera. I förstudien har vi dokumenterat en hel del saker som kommit fram från trendspaningen och från våra medarbete om hur framtidens utbildning och forskning kommer att se ut.

Vilka förändringar kommer vi behöva göra för att få ett mer öppet och levande campus?

Jag tror det absolut viktigaste är att stärka studentkårerna och studentkulturen och att öppna upp våra lokaler för externa intressenter. Och studenterna vill ha allt från bättre fik, till mer grupprum och gröna ytor ute. De externa vill kunna samverka med oss och ta del av vår forskning och utbildning.

Vad händer efter projektet, vad är nästa steg?

Det som händer nu är att universitetsledningen ska titta på alla åtgärdsförslag och prioritera dem. En del av de saker som föreslås kan ges som uppdrag i verksamhetsplanen, andra behöver genomföras som projekt. Så nästa steg kommer att presenteras vid nästa Aktuellt & Angeläget den 24 augusti.

 

Här hittar du förstudierapporten och bilagor längst ner på sidan

Inbjudan till Aktuellt & Angeläget den 24 augusti finns som kallelse i din Outlook.

 

 

Sidan uppdaterades 2022-05-30