Hej Lars, vad gör du nu för tiden?

Tor 12 maj 2022 16:07

Lars Evertsson är just nu aktuell i TV där han berättar om sin forskning om ekonomiskt våld i nära relationer. Vi ställde några snabba frågor till honom.

Porträttbild av professor Lars Evertsson
Lars Evertsson, professor i Socialt arbete. Foto: Annacarin Aronsson.

Hur kommer det sig att du forskar kring detta?

Jag har tidigare forskat om hur man inom par fördelar och organiserar pengar och konsumtion men ekonomiskt våld har varit en blind fläck för mig. Initiativet till att forska om ekonomiskt våld kom från Ann-Sofie Henrikson, universitetslektor vid Juridiska institutionen Umeå universitet. Hon hade blivit kontaktat av Kronofogdemyndigheten som undrade om det fanns någon forskning om ekonomiskt våld i nära relationer i Sverige.

Vi gjorde en snabb forskningsöversikt som visade att kunskapsläget var rätt magert så vi beslöt oss för att skriva ihop en ansökan som vi skickade till Brottsofferfonden. Vi blev beviljade medel och nu är vi inne i år två av tre. Så här i ”halvtid” i projektet är vi ense om att projektet är bland det viktigaste och mest angelägna som vi varit inblandade i som forskare.

Är du ensam eller är ni flera som forskar i projektet?

Vi är tre som jobbar i projektet. Utöver Ann-Sofie och jag själv ingår docent Charlott Nyman vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Våra tre ämneskompetenser kompletterar varandra bra i det här projektet.

Vad är aktuellt i ert projekt just nu?

Just nu befinner vi oss i slutfasen av vår datainsamling och har övergått till skrivprocessen. Vi har lagt upp en plan för vilka artiklar som ska skrivas utifrån materialet och påbörjat arbetet med vår första artikel. Ambitionen är att skicka in den innan semestern tar vid. I fokus för vår första artikel står hur digitala bank- och betaltjänster skapar sårbarheter som män, som utsätter kvinnor för våld, använder för att kontrollera och exploatera kvinnans ekonomi.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-05-12