Mån 27 jun 2022 08:25

Just nu är det högt tryck på resebokningar. Det enklaste och snabbaste sättet är att du själv bokar tåg, flyg eller hotell via självbokningssystemet.

Tåg resande resa

Använd självbokningssystemet i första hand

Kontakta i andra hand resebyrån via mejl och sist via telefon. Om alla som kan använda självbokningen gör det, så frigör det personal hos resebyrån som kan ta de ärenden som inte är lämpliga för självbokningen. Av bland annat försäkrings- och säkerhetsskäl är det viktigt att du bokar din tjänsteresa via resebyrån.

Den efterpandemiska situation som hela resebranschen befinner sig i nu gör att det tar tid att komma fram. Resebyrån varslade personer under pandemin och försöker att återrekrytera. Tidigare anställd personal har fått andra jobb, därför är det svårt att få tag på erfaren personal som kan börja utan introduktion.

Skicka in dina synpunkter

Ekonomiavdelningen har regelbundna avstämningsmöten med resebyrån gällande svarstider och andra ärenden. Skicka gärna in dina synpunkter här så tar ekonomiavdelningen upp detta med resebyrån, de är medvetna om lång väntetid och hoppas att detta inom kort kommer att övergå till en normal situation.

Läs mer om tjänsteresor 

 


Rekommenderat


Sidan uppdaterades 2022-09-29