Så kan det kontantlösa samhället bidra till ökat ekonomiskt våld

Ons 04 jan 2023 11:25

Samtidigt som digitala bank-, betalt- och identifieringstjänster har revolutionerat vår vardagsekonomi så finns det en mörk baksida att ta hänsyn till. Till förlorarna hör de som är i ett digitalt utanförskap och de som riskerar att få sina tjänster "kapade".

Porträttbild av professor Lars Evertsson
Lars Evertsson

I den sistnämnda gruppen återfinns de många kvinnor som lever i relationer där de utsätts för ekonomiskt våld. I en debattartikel i Svenska Dagbladet som publicerades 26 december lyfter forskare från Mittuniversitetet och Umeå Universitetet behovet och vikten av att på en samhällspolitisk nivå diskutera och hitta lösningar på hur man kan komma tillrätta med de utmaningar som det kontantlösa samhället för med sig.

Lars Evertsson, professor i socialt arbete vid Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, PSO, forskar i ekonomiskt våld och är en av forskarna från Mittuniversitetet som varit med och skrivit debattartikeln.

Hur påverkar den digitala ekonomin kvinnor som riskerar att utsättas för ekonomiskt våld?

– I det forskningsprojekt som jag ingår i har vi kunnat se hur digitala bank-, betal- och identifieringstjänster skapat nya risker för våldsutsatta kvinnor. I samma stund som mannen tillägnar sig kvinnans BankID eller bankdosa har han i princip kvinnans hela ekonomi i sin hand. Han kan enkelt komma åt hennes pengar, öppna nya kreditkort, ta lån eller betala sina egna räkningar. Det finns även risk för att det leder till överskuldsättning då mannen mot hennes vilja tar lån och krediter i hennes namn.

Hur kan man komma tillrätta med det ekonomiska våld som utförs via digitala bank- och betaltjänster?

– Min personliga uppfattning är att det kommer att bli svårt eftersom mycket av det ekonomiska våld som kvinnor utsätts för sker genom att mannen med våld eller hot om våld tilltvingar sig kvinnans inloggningsuppgifter till BankID eller bankdosa. Då hjälper det inte att byta lösenord, hålla mobiltelefonens mjukvara uppdaterad eller att inte lämna ut eller dela inloggningsuppgifter och koder. Våld trumfar alla dessa säkerhetslösningar

Vad hoppas ni att debattartikeln som ni skrivit ska föra med sig?

– Vår avsikt med debattartikeln är inte att stoppa utvecklingen av ett mer kontantlöst samhälle. Vad vi vill ha sagt är att det finns samhällspolitiska utmaningar som måste diskuteras när vi nu i snabb takt och på bred front ersätter kontanter och "analoga betallösningar" med digitala bank-, betal- och identifieringstjänster. Förhoppningsvis fick vi några av läsarna att stanna till och börja reflektera över vilket samhällsansvar vi har för de som hamnar utanför eller far illa i utvecklingen av ett kontantlöst samhälle.

Här kan du läsa debattartikeln

Peter Öhman, professor i företagsekonomi vid CER, Mittuniversitetet, Irina Dimitrova, doktorand i företagsekonomi vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), Mittuniversitetet och Charlott Nyman, docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet har medförfattat debattartikeln.

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-20