Workshop om mat, odling, risk, resiliens och vatten

Mån 23 jan 2023 09:37

Torsdag 26 januari, mellan 09:00–15:00 hålls en workshop om mat, odling, risk, resiliens och vatten på Mittuniversitetet i Östersund.

Bild på tomatodling i ett växthus

Presentationerna berör bland annat aquaponi, staden som plats, offentlig upphandling av mat, odling inom den svenska kriminalvården, självhushållning, gastronomi och småskalighet, risker med vattenreglering, GIS, skogsvård och fiberbankar.

Workshopen samlar deltagare från Sverige och Slovenien och utgör del av det pågående projektet Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling (Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling | miun.se). Workshopen är också del i det ettåriga projektet Läckage. Normativa strömningar, underliggande motstånd och stunder av störning.

Intresserad av att delta? Maila jennie.olofsson@miun.se

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-01-23