Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling

Forskningsprojektet handlar om hinder och möjligheter i mindre och mellanstora kommuner för utökad stadsodling samt dess potential i övergången mot mer hållbara städer.

Nio människor arbetar i ett gemensamt trädgårdsland

Projektledare

Projektmedlemmar

Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428597

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428136

Emelie Larsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46 (0)10-1428418

Elin Montelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428188