Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling

Forskningsprojektet handlar om hinder och möjligheter i mindre och mellanstora kommuner för utökad stadsodling samt dess potential i övergången mot mer hållbara städer.

Nio människor arbetar i ett gemensamt trädgårdsland

Finansiärer

Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2024-03-13