Fiberbankar som blir till bränsle ‑ nu hoppas forskarna på nytt projekt

Ons 29 mar 2023 09:24

Forskarnas arbete med att omvandla havsbottnars fiberbankar till bränsle har uppmärksammats stort i media senaste tiden. Lyckade tester på rening och omvandling till produkter har gjorts och nu väntar en ny ansökan där fiberbankarna finns med i projektet.

Bioremfiber Hg

På 70-talet släppte skogsindustrin ut stora ansamlingar av träfiber i hav, sjöar och vattendrag. Ansamlingarna, som kallas för fiberbankar, innehåller höga halter av olika miljögifter och är ett stort miljöproblem. Men forskning som Mittuniversitetet gjort visar att fiberbankarna kan omvandlas till bland annat biobränsle, samtidigt som miljögifterna tas om hand.

– Projektet BioRem Fiber har rönt intresse från allmänheten under de år som projektet pågått då projektet var tidigt ute med ett annat sätt att se på fiberbankarna och då mer som en resurs och inte bara som ett problem, säger Erik Hedenström, projektledare och professor i organisk kemi vid institution för Naturvetenskap, Design och Hållbar utveckling (NDH) Mittuniversitetet.

Jobbar med fermentering

Forskarna arbetar med att ta vara på fiberbankarna genom att med hjälp av fermentering omvandla fibermassan till fett som sedan kan användas i framställningen av biobränsle.

– En säker metod för att ta upp fiberbankar har utvecklats av i projektet deltagande företag. Fermentering används redan av industrin i dag och vi har gjort fermenteringstester i 600-literskala för att ta fram fett som passar till framställning av biodiesel så vi är en bra bit på väg, konstaterar Erik Hedenström.

Däremot saknas en viktig pusselbit för att omvandlingen ska kunna ske i större och kommersiell skala.

– Det viktigaste fattas då det krävs att något företag visar intresse för att bygga upp en produktion från fiberbanksmaterial och annat lignocellulosabaserat material.

Nytt projekt planeras

Biorem Fiber avslutas i höst men sedan förra sommaren har Erik Hedenström arbetat med en ny ansökan till ett projekt som kallas Cirkulär Biomassa. Sundsvalls och Timrås kommuner har varit samarbetspartners i de pågående projekten och de med flera andra kommuner är intresserade av att medverka i det nya projektet.

– All ansträngning som görs för att lyfta frågorna är viktiga för oss. Vi har ju mycket fiberbankar i vårt område. Det är också roligt att se att projektet har fått sån stor genomslagskraft som det fått på slutet, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare på Sundsvalls kommun. 

Mer om BioRem Fiber

Läs nyhet om projektet


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-06