Ny teknik från Mittuniversitetet ska motverka trycksår inom vården

Ons 19 apr. 2023 08:00

Med hjälp av sensorer i madrasser ska personal bli informerade om risk för tryck- och liggsår – innan de uppkommer. På så sätt kan man minska lidandet för tiotusentals patienter varje år och spara miljardbelopp till vården.

Två bilder: En man med glasögon och ljusblå skjorta samt tryckt elektronik.
Johan Sidén och utskrivna trycksensorer.

Enligt en undersökning gjord av Sveriges kommuner och regioner, SKR, 2021 kostar problemen med tryck- och liggsår vården miljardbelopp varje år. För att inte tala om att tiotusentals patienter, främst inom äldre- och slutenvård, drabbas av stort lidande.

Med hjälp av sensorteknik i madrasser, framtagen vid Mittuniversitetet, kan nu trycksåren motverkas. Under året ska tekniken utvecklas och senare testas på vårdboenden i Sundsvall och Örnsköldsvik. Johan Sidén, Docent i elektronikvid Institutionen för Data- och Elektroteknik, har varit med och tagit fram tekniken.

Berätta – hur fungerar den här tekniken?

– I madrassen som brukaren ligger på finns ett antal utspridda trycksensorer. Sensorerna är tillverkade med teknologi för tryckt elektronik som är väldigt kostnadseffektivt, man tillverkar dem i en vanlig konventionell tryckprocess. Med elektriskt ledande bläck skriver vi ut sensorelement i storlek av en peng som sedan lamineras in i en madrass. Elektroniken ligger och känner av och loggar tryckfördelning över tid och varnar när man tror att det finns risk för att trycksår ska uppstå.

Vad kan det här innebära för både vårdpersonal och brukare?

– För vårdtagaren innebär det en lägre risk för trycksår, som är oerhört smärtsamt och tar lång tid att behandla. För personalen, som i dag övervakar det här visuellt och försöker göra bedömningar och komma ihåg hur vårdtagaren ligger, är det en hjälp och avlastning.

Finns det andra områden som trycksensorerna kan tänkas fungera inom?

– Jag tror att det på sikt skulle kunna involvera till exempel kontorsstolar, tekniken kan då påpeka när man suttit still för länge. Det här började som ett utvecklingsprojekt tillsammans med Permobil, fast i mycket mindre skala, så det fungerar ju också i dynor på rullstolar.

Hur långt borta är trycksensorer från att införas på vårdhem?

– Nu ska sensorsystemet utvecklas och testas tills projektet avslutas hösten 2024. Då ska det finns fullt utvecklade prototyper på vårdhem som har provkörts och utvärderats. Sen lämnar vi över till näringslivet och det offentliga.

Mer om projektet som startade med Permobil

Nyhet om trycksensorerna i Sverige Radio


Sidan uppdaterades 2023-04-19