Efter pandemi och i ekonomisk kris – stadsodling mer aktuellt än någonsin

Mån 03 apr 2023 08:09

Stadsodling är ett sätt att skapa hållbara städer, öka samhörighet och skapa kapacitet för självförsörjning. Med en pandemi i bagaget och ett pågående krig i Ukraina är projektet mer aktuellt än någonsin.

Nio människor arbetar i ett gemensamt trädgårdsland

Projektet kring stadsodling startade 2019. Fyra små och mellanstora städer i Sverige valdes ut; Östersund, Härnösand, Södertälje och Lund. Syftet är att studera hinder och möjligheter för utökad stadsodling samt dess potential i övergången mot mer hållbara städer. Risk and crisis research center, RCR, vid campus i Östersund håller i projektet och Henrik Haller, forskare inom miljöteknik, är en av deltagarna. 

Vad händer just nu i projektet?

– I början på maj ska stora delar av forskningsgruppen åka på studiebesök till Södertälje för att besöka olika typer av stadsodlingar där. Vi har även en del artiklar som kommer att publiceras inom kort, bland annat en Livscykelanalys om tillsammansodlingen i Valla, Östersund.

Hur ser det ut med stadsodlingar i Östersund?

– Det verkar finnas ett ökat intresse för såväl hobbyodling som kommersiell stadsodling. Till det senare hör Agtiras nya anläggning på ICA Maxis parkeringsplats. Den anläggningen har vi skrivit om i en artikel (se länk nedan).

Som situationen ser ut i världen med krig, inflation och ökade matpriser, ser ni annorlunda på stadsodling nu? På vilket sätt i så fall?

– Redan vid Coronakrisen ökade medvetenheten om vår sårbarhet för livsmedelskriser. Folk fick dessutom mer tid att odla. Trenden verkar hålla i sig och dessutom stärkta av de kriser som följd av Rysslands krig i Ukraina. Rädslan för brist på spannmål och gas (som är viktigt för produktion av syntetisk kvävegödsel) har sannolikt gjort att intresset för livsmedelsberedskap har ökat även på policy-nivå.

Hur går ni vidare i projektet?

– Jag själv håller på att kartlägga arealer av uppodlad stadsmark i de fyra kommunerna som ingår i projektet. Vi tittar även på vilken tillgänglig mark som skulle kunna tas i anspråk för odling samt räknar lite på hur mycket mat som skulle kunna produceras i svenska städer.

Projektet stadsodling pågår till 2025.

Forskningartikel kring odling vid Ica Maxi

Om projektet stadsodling

Tidigare pressmeddelande om stadsodling

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-30