Tor 06 apr 2023 08:01

För snart en vecka sedan lämnade expertgrupperna Mittuniversitetet efter en intensiv besöksvecka – och intrycken är att arrangemanget fungerade mycket bra.

Åhörare sitter i föreläsningssal med ryggen mot kameran
Besöksveckan inleddes måndag 27 mars och avslutades torsdag 30 mars. Foto: Viktor Fellbrink.

Under onsdagen diskuterade forskningsrådet utfallet av den genomförda besöksveckan med fokus på det rent praktiska, men man lyfte också några korta reflektioner kring intryck som fångats upp i samtal med expertpanelernas deltagare.

– Vi kan så klart inte säga hur utvärderingen har gått för våra ämnen men däremot har vi fått positiv återkoppling kring själva upplägget. Expertpanelerna vid NMT har gett goda vitsord om organisationen för utvärderingen, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Under förra veckan medverkade ett 40-tal experter från elva länder i andra omgången av forskningsutvärderingen ARC21. Förutom en del gemensamma möten omfattade besöksveckan separata möten inom de åtta olika utvärderingsenheterna (UoA) på båda campusorterna. Även dekanen vid humanvetenskapliga fakulteten har mottagit fina omdömen för arrangemanget.

– De var översvallande positiva till besöksveckan, både vad gäller organisering och möten. Flera poängterade vikten av att faktiskt träffas, säger Anna Olofsson, dekan vid fakulteten för humanvetenskap.

Panelernas uppgift blir nu att sammanfatta sina intryck i rapporter som kommer universitetet till del i slutet av maj.

– Det har varit ett stort och omfattande arbete som pågått under ett par års tid och jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt varit involverade i arbetet. Den andra omgången har ju omfattat ämnesforskning med tillhörande forskarutbildning och sannolikt kommer panelerna också lyfta aspekter kring kvalitetssäkring och -utveckling i mindre forskningsmiljöer i sin återkoppling, säger Håkan Wiklund, prorektor.

Läs mer om ARC21.  


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-04-06