Studenter och lärare från Ukraina på besök för att lära sig mer om krishantering

Tor 18 jan 2024 15:16

Mittuniversitetet har besök av studenter och lärare från ett universitet i Ukraina. De är här för att jobba med frågor som har med ungdomars säkerhet och trygghet att göra.

Ukraina
Gruppen med lärare och studenter från Ukraina. I mitten, i ljusblå tröja, projektledare för SAFE Minna Lundgren från RCR.

– Hur gör man i Sverige, där det är säkert, när en kris inträffar? Vi har erfarenhet av hur det är när det inte är säkert, men vi vill lära oss mer om hur man förbereder sig för en säkerhetskris, säger Alina Kalashnikova, lärare vid Karazinuniversitetet.

Besöket är ett led i samverkansprojektet SAFE Ukraine som startats mellan RCR och kollegor från institutionen för sociologi vid Karazinuniversitetet i Kharkiv. Förutom besök i Sverige har det arrangerats en rad seminarier i risk- och kristeori med sociologilärare i Kharkiv med målet att hjälpa dem utveckla en kurs som ska ingå i deras ordinarie kursutbud. Projektet finansieras av Svenska Institutet.

Gruppen från Ukraina stannar till 26 januari. Förutom att besöka Mittuniversitetet kommer de även besöka bland andra studentkåren, Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun och

Räddningstjänsten. De har även bett om att få träffa Kvinnojouren för att höra om hur de arbetar med att stötta kvinnor som utsatts för våld.

– Vi har sett under ockupationen att våldet mot kvinnor ökar och det är viktigt att veta hur man på bästa sätt hjälper kvinnor och barn, säger en av sociologistudenterna.

Mer om SAFE


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-01-18