Kristin Sabel har spikat sin avhandling

Tis 14 maj 2024 09:00

Förra veckan spikade doktoranden Kristin Sabel sin doktorsavhandling med titeln "Competence Management in Rural Family SMEs: An Exploration of Challenges and Strategies”.

En kvinna står vid en pelare med en hammare i handen och spikar upp en avhandling på den

Fredag den 31 maj försvarar hon sin doktorsavhandling i företagsekonomi på Campus Östersund. Det finns möjlighet att delta på plats eller via Zoom. Läs mer och anmäl dig här

Sammanfattning

Syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om de utmaningar och strategier som påverkar rurala små familjeföretags kompetensförsörjning, och hur geografisk plats, industritillhörighet, variationer av kompetenser och störningar i företaget externa omgivning, påverkar dessa utmaningar och strategier. Tre forskningsfrågor utarbetades för att vägleda avhandlingens delstudier:

1) Hur påverkar industritillhörighet och geografisk plats, förutsättningarna för kompetensförsörjningsstrategier i rurala små familjeföretag?

2) På vilket sätt och varför påverkar värderingar och normer i små rurala familjeföretag, dess möjligheter gällande att hitta, attrahera och behålla kompetenser?

3) Vilka kompetensförsörjningsstrategier används av små rurala familjeföretag för att främja entreprenöriell robusthet i kristider och varför?

I avhandlingen framgår det att rurala små familjeföretag avvänder kortsiktiga kompetensförsörjningsstrategier framför långsiktiga, för att hantera den rurala kompetensbristen. Detta i motsats till tidigare forskning som fastställt att familjeföretag verkar långsiktigt. Det visar sig att den rurala kompetensbristen i kombination med de unika familjevärderingarna i de rurala små familjeföretagen driver dessa företag i riktningen att använda kortsiktiga strategier, för att möta sina akuta kompetensbehov. Den rurala geografiska platsen visar sig påverka kompetensförsörjningen avsevärt, då de rurala små familjeföretagen inte kan konkurrera med de förmåner som urbana områden erbjuder. Ett bidrag från denna avhandling är att familjevärderingar bidrar till visst motstånd till att ta in kompetenser utanför de närmaste nätverken. I kristider, visar det sig att dessa företag har ett stort behov av att utbyta kunskap då kompetenser är knappa, vilket gör att de söker sig till andra företag för samarbeten. Då tidigare forskning har fastslagit att variationer av kompetenser bidrar till ökad företagslönsamhet, kan denna motsägelsefulla inställning hos de rurala små familjeföretagen belysa en mer ‘stängd’ företagsmiljö, där potentiella kompetenser inte utnyttjas till fullo även om det finns ett kompetensbehov för detta.


Sidan uppdaterades 2024-05-14