Vaktmästerierna svarar för posthantering, flytthjälp, kopiering, kontorsmateriel, nycklar & lås, larm i lokaler & korridorer, återvinning samt drift och underhåll av AV-utrustning i lärosalar.

Vaktmästeriet i Östersund

Välkommen till en ansvarstagande och effektiv personal som gärna hjälper dig till rätta med de problem som uppstår.

När det gäller byte av rum, förlust av nycklar/kort, byte av telefonanknytning, förändring av anställnings-förhållande/uppgifter, beställning av skyltar m.m. gå direkt till Serviceportalen.

Vaktmästerierna försöker alltid ge god service med ett gott humör. Ibland kör jobben ihop sig och det blir svårt att räcka till. Speciellt svårt är att hinna utföra alla snabbjobb som önskas. Försök därför i största möjliga mån att ha framförhållning. Främst när det gäller kopiering/utskrifter.

Generellt behöver vaktmästeriet minst två dagars behandlingstid för sina tjänster. Om inget akut inträffar förstås. Vid större kopierings-/utskriftsjobb krävs längre tid. En veckas framförhållning är lämpligt, vid sådana fall. Planering skapar bättre förutsättningar och möjliggör bättre service. Servicetjänster kan som bekant vara stressiga ibland. 

Välj ort:

Vaktmästeri Sundsvall

Vaktmästeriet hittar du i hus O (Kornboden). Här hittar du också också kopiering, posthantering samt ett mindre kontorsvarulager, där du kan köpa nödvändigt kontorsmaterial.

Vaktmästeri Östersund

Vaktmästeri Östersund finns i hus G, plan 2 .Här finns också kopiering, posthantering och ett mindre kontorsvarulager, där du kan köpa nödvändigt kontorsmaterial.