IT-tjänster och telefoni för medarbetare

IT-tjänster och telefoni för medarbetare

Här hittar du guider och information som hjälper dig med problem som rör e-post, telefoni, inloggning, internetuppkoppling m.m.

Här kan du läsa om de tjänster som infrastrukturavdelningen erbjuder för att underlätta för dig som anställd. Du hittar även aktuell driftinformation och guider som kan hjälpa dig med eventuella problem eller ge dig tips för en enklare användning.

Kontakt

Kontakta Helpdesk i första hand genom att lägga ett ärende via Serviceportalen

Telefon 010-142 80 00 
Telefontider måndag-fredag 08:00–11:30 och 13:00–16:00
E-post helpdesk@miun.se

Helpdesk bemannar Service Center måndag-torsdag mellan klockan 11:30-13:00.

p.g.a. Covid-19 bemannas inte Servicecenter av Helpdesk just nu. Oklart hur länge det varar. Vi försöker lösa det mesta via telefon så ring oss istället.

Vid akuta ärenden ta alltid kontakt med Helpdesk via telefon 010-142 80 00.

Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

Den tekniska supporten nås via telefon 010-142 84 65

Beställning av utrustning

Beställning av datorutrustning, kringutrustning, telefon, nytt personalkonto, programvara gör du på beställningswebben

Guider och information

eduSign

Med eduSign genomför du elektronisk signering och validering av pdf- och xml-dokument.

E-möten

Här hittar du guider och info till verktyg för möten, konferenser, skärmdelning med mera.

E-post

Här hittar du guider och information om e-post för personal.

Konton

Här hittar du information om vilka olika typer av konton som vi kan erbjuda på Mittuniversitetet.

Mac

Här finner du information och guider för att kunna använda Mac effektivt i vår IT-miljö.

Miun Box

Molntjänsten Miun Box utgår och ersätts av OneDrive. Nedan finns länkar till sidor med information över hur du migrerar ditt innehåll från Miun Box till OneDrive. Migrera från Miun Box till...

Molntjänster

Molntjänster Innefattar alla tjänster där information som Miun ansvarar för lagras eller behandlas hos en extern part. Nära nog alla webbaserade tjänster är att betrakta som molntjänster. Exempel p...

Nätverk

Läs mer om eduroam, trådlösa nät och hur du kommer åt våra tjänster när du inte är på Mittuniversitetet.

Office 365

Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar.

Anslutningen är inte helt säker - Workaround

När man klickar på länken till Serviceportalen kan man komma till en sida som säger "Anslutningen är inte helt säker" beroende på vilken webbläsare och vilken version av webbläsare som man har.

Programvaror

Här kan du läsa guider om olika program som inte är standardprogram och om hur du beställer programvaror och licenser till din dator.

Säker inloggning via MFA

Vid extern inloggning t ex när du distansarbetar och vill komma åt ditt Miun-konto och vissa tjänster som e-post krävs så kallad Multifaktoridentifiering MFA som innebär att inloggningen av...

Telefoni

Här hittar du vanliga frågor och svar samt guider för telefoni.

Windows

Här hittar du vanliga frågor och svar och guider för dig som använder Windows.

Zoom

E-mötesverktyget Zoom kan användas för undervisning på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten.

Kontakt

Läs mer