Universitetet har avropat från ramavtal för betalkortstjänster. Leverantören är SEB kort bank AB.

Kreditkort

Mittuniversitetet erbjuder anställda ett privatbaserat betalkort, Eurocard Corporate med personligt betalningsansvar. Utöver det erbjuds den verksamhet inom universitetet som har behov av inköp främst över internet ett inköpskort, Eurocard Corporate Gold.

Betalkort med personligt betalningsansvar

Många av villkoren är fortfarande desamma som tidigare, bland annat:

 • 0 kr årsavgift
 • 0 kr avgift tas ut för kontantuttag
 • Inga valutapåslag
 • Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum
 • Kortinnehavaren erhåller en räntefri kredittid upp till 60 dagar

Vissa av avtalsvillkoren förändrades i och med att det nya ramavtalet trädde i kraft:

 • Nya ansökningar av kort kan signeras elektroniskt med BankID; ansökan om Eurocard Corporate Gold.
 • Nya ansökningar av kort kan även ske genom att du skriver ut, undertecknar och skickar ansökningsblanketten med post till: Frisvar, Eurocard 20081118, 839 30 Östersund. 
 • En APP för kortinnehavare med personligt betalningsansvar, innebär ny funktion i kortet för att kunna öppna och stänga för näthandel samt sätta beloppsgränser och spärra för vissa regioner.
 • Elektronisk faktura (ej pappersfaktura). Kortinnehavaren måste själv ansluta sig till e-faktura via sin egen internetbank.
 • Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd ingår inte längre. Detta är viktigt att tänka på för de anställda som väljer att betala privata resor med detta betalkort.

Kortinnehavare måste anmäla sig till e-faktura via sin internetbank. 

Så här gör du för att ansluta dig till e-faktura från Eurocard:

 • 1.       Logga in på din Internetbank
 • 2.       Välj anslut e-faktura
 • 3.       Ange Företagsnamn – EUROCARD
 • 4.       Anslut/Anmäl
 • 5.       Ange Avtalsnummer:
  • a.      Avtalsnummer finns på din pappersfaktura
  • b.      Avtalsnummer finns i EUROCARD APPen
  • c.      Kontakta EUROCARDs kundservice 08-14 67 37

För att få ersättning för de tjänsteutlägg som du gör med betalkortet måste du registrera utläggen i Egenrapportering.

Du kan även ansluta ditt betalkort till autogiro i stället för e-faktura. Medgivande till betalning genom autogiro.

Betalkortet är personligt och får behållas även om anställningen avslutas. (Däremot kommer kopplingen till Mittuniversitets avtal/ramavtalet att brytas och därmed förändras även en del avtalsvillkor).

Inköpskort

Om det finns särskilda behov kan avdelningschef/prefekt ansöka hos ekonomiavdelningen om ett inköpskort med begränsade inköpsgränser. Avdelningschefen/prefekten kan också godkänna att en medarbetare får ett inköpskort om det finns behov av detta. För inköpskorten har myndigheten betalningsansvar. 

För att en ansökan av ett inköpskort ska kunna genomföras, måste det finnas ett godkännande från din chef. Därefter tas kontakt med ekonomiavdelningen, Lena Jadekrantz, som ombesörjer ansökan. I samband med detta får du ytterligare information. I övrigt hänvisas till regelverk för betalkort, se nedan.

Vid frågor

Eurocard svarar på alla dina frågor kring betalkort på 08-14 67 37 eller via e-post eurocardkund@eurocard. Se också eurocard.se. För frågor om Mittuniversitetets samarbete med Eurocard är du välkommen att kontakta Lena Jadekrantz eller Anna Lundgren.

Regelverk för betalkort

Regelverk
Beslut

Spärr av kort

Eurocard kundservice
Tel: +46 (0)8-14 67 67 (dygnet runt)

Spärrservice
www.stopservice.se/ecmyndighet

Viktiga kontakter

Eurocard kundservice

Tel: 08-14 67 37
Vardagar 8.30-17.00

E-post:
eurocardkund@eurocard.se