Betalkort | miun.se

Universitetet har avropat från ramavtal för betalkortstjänster. Leverantören är SEB kort bank AB.

Kreditkort

Spärr av kort

Viktiga kontakter

Sidan uppdaterades 2024-02-05