Säker inloggning via MFA

Vid extern inloggning t ex när du distansarbetar och vill komma åt ditt Miun-konto och vissa tjänster som e-post krävs så kallad Multifaktoridentifiering MFA som innebär att inloggningen av säkerhetsskäl sker i två steg för att verifiera att det är rätt person som loggar in med användarkontot

Kontakt