Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar.

Office 365

Regler och rutiner för Office 365

E-post och Teams utifrån arkivkrav och GDPR

Dataskyddsförordningen gäller även information i e-post, chattar etc. I princip alla meddelanden som kommer in till eller skickas från ett användarkonto innehåller minst en personuppgift (avsändare/mottagare/signatur etc.) och därför måste vi, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering.

Det är inte tillåtet för dig som är anställd vid Mittuniversitetet att aktivera automatisk vidarebefordring av e-post till ett annat konto. Detta eftersom du tar emot e-post som en representant för Mittuniversitetet och behandlingen av personuppgifter i e-posten går då under Mittuniversitetets personuppgiftsansvar. En vidarebefordring av e-posten till t. ex. en privat e-postadress skulle innebär att personuppgifter som ligger under Mittuniversitetets ansvar behandlas på en plats där universitetet inte har någon kontroll eller insyn. För studenter är det däremot tillåtet att aktivera funktionen för automatisk vidarebefordring eftersom de mottar e-post i första hand som privatpersoner, privatpersoners hantering av personuppgifter för privat syfte ingår inte i regleringarna i GDPR.

För att underlätta hanteringen av information i e-post och Teams finns en steg-för-steg guide.

Skapa: Word, Excel och PowerPoint

Kontorsprogramvaror för ordbehandling, kalkylering och presentation.

Introduktion och utbildning i Office

Guiderna nedan om Word, Excel och PowerPoint visar funktionerna när du öppnar programmen i webbläsaren. Öppnar du ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument i Teams så finns ett begränsat urval programfunktioner. Använd knappen med tre punkter när du öppnat ett dokument i Teams och i stället vill öppna det i webbläsaren (via Sharepoint) eller med officeprogrammen i din dator för att få tillgång till alla funktioner.

Windows

Mac

Mallar

Skapa: OneNote – en digital anteckningsbok

OneNote är ett alternativ till en vanlig anteckningsbok. Du har där en egen plats för att snabbt spara ner dina tankar, idéer och planer. Jobbar du i grupp är OneNote bra för de gemensamma mötesanteckningarna.

Introduktion och utbildning i OneNote

Spara: OneDrive – en personlig yta för sparade filer

OneDrive är din personliga yta där du kan spara filer. Du äger dem, men om du vill kan du dela utvalda dokument med andra, och i realtid, tillsammans eller på varsitt håll, jobba i dokumentet och uppdatera det.

Introduktion och utbildning i OneDrive

Spara: SharePoint – en gemensam yta för sparade filer

SharePoint är en gemensam yta där filer från ett team sparas. Filerna delas inom teamet och alla teammedlemmar kan i realtid jobba med filerna. 

Introduktion och utbildning i SharePoint

Kommunicera/samarbeta: Outlook – e-post och kalender

Elektronisk post och kalender.

Observera att det inte är tillåtet för dig som är anställd vid Mittuniversitetet att aktivera automatisk vidarebefordring av e-post till ett annat konto. (Se ovan: "E-post och Teams utifrån arkivkrav och GDPR).

Introduktion och utbildning i Outlook

Kommunicera/samarbeta: Teams – mötesverktyg och chattbaserad samarbetsyta

Teams är en samarbetsyta där det går att skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid. Teamet kan t.ex. ha en gemensam Planner med uppgifter som behöver genomföras och använda Forms för att exv. skapa omröstningar i teamet. Det går även att koppla in andra externa applikationer. Du kan också använda Teams för att ringa telefonsamtal, chatta, delta i samtal och onlinemöten.

Introduktion och utbildning i Teams

Instruktioner för Teams

Arbeta med dokument via Teams

Öppnar du ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument i Teams så finns ett begränsat urval programfunktioner. Använd knappen med tre punkter när du öppnat ett dokument i Teams och i stället vill öppna det i webbläsaren (via Sharepoint) eller med officeprogrammen i din dator för att få tillgång till alla funktioner.

Använda Teams som lärare

Det finns en sida med tips och råd för dig som vill använda Teams som plattform för samarbete och kommunikation med dina studenter: Best practice för lärare.

Skapa grupprum (breakout rooms) vid möten

Funktionen ser du som en knapp i mötespanelen när du håller ett möte, men det är endast du som är organisatör av mötet som ser grupprums-knappen och som kan skapa grupprum.

Hjälp-forum

Det offentliga teamet Hjälp-forum är öppet för alla medarbetare att ansluta sig till. Detta team är ett forum för hjälp till självhjälp där vi tar hjälp av varandra för att få svar på frågor som uppstår när vi använder Teams och övriga O365-tjänster. Det finns således inga garantier att du får svar på de frågor du ställer eftersom teamet bygger på att vi samarbetar och hjälps åt i den mån vi har möjlighet. Vid behov av support vänder du dig till IT-helpdesk.

Kommunicera/samarbeta: Yammer – ett diskussionsforum utifrån intresseområden

Yammer beskrivs bäst som ett socialt nätverk för organisationen, ungefär som organisationens eget Facebook. Det är uppbyggt kring öppen kommunikation och är på många sätt inspirerat av de stora sociala forum vi annars använder. I jämförelse med Teams fungerar Yammer mer som ett diskussionsforum.

Introduktion och utbildning i Yammer

Planera/undersöka: Uppgifter – ett verktyg för att göra-listning

Med hjälp av Uppgifter kan du planera din tid med att göra-listor, det går också att dela dem.

Introduktion och utbildning i Uppgifter

Planera/undersöka: Planner – en projekttavla i molnet

Planner är en digital planeringslösning där varje uppgift läggs in och fördelas ut inom gruppen. Uppgifterna kan därefter följas upp på ett enkelt och tydligt sätt.

Introduktion och utbildning i Planner

Planera/undersöka: Forms – ett enkätverktyg

Forms är ett verktyg för att skapa och genomföra undersökningar, tester och omröstningar.

Introduktion och utbildning i Forms

Kontakt

Helpdesk

+46 (0)(0)10--1428000