Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar.

Den innehåller förutom kontorsprogram (Word, Powerpoint, Excel, Outlook e-post och Outlook kalender), även flera andra tjänster som exempelvis program för att diskutera, utbyta idéer, planera, samarbeta och dela dokument.

Nedan finns de regler och rutiner som gäller vid användning av O365 samt information om de 0365-tjänster som Mittuniversitetet supporterar.

Översiktsbild:

Office 365

Regler och rutiner för Office 365

Regler för Office 365 (pdf)

Rutinbeskrivning med lathund för digitala arbetsytor (pdf). Rutinen är en del av Mittuniversitetets ledningsinformationssystem för informationssäkerhet.

Instruktioner och tips för Teams

E-post och Teams utifrån arkivkrav och GDPR

Dataskyddsförordningen gäller även information i e-post, chattar etc. I princip alla meddelanden som kommer in till eller skickas från ett användarkonto innehåller minst en personuppgift (avsändare/mottagare/signatur etc.) och därför måste vi, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering.

För att underlätta hanteringen av information i e-post och Teams finns en steg-för-steg guide.

Skapa: Word, Excel och PowerPoint

Kontorsprogramvaror för ordbehandling, kalkylering och presentation.

Introduktion och utbildning i Office

Guiderna nedan om Word, Excel och PowerPoint visar funktionerna när du öppnar programmen i webbläsaren. Öppnar du ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument i Teams så finns ett begränsat urval programfunktioner. Använd knappen med tre punkter när du öppnat ett dokument i Teams och i stället vill öppna det i webbläsaren (via Sharepoint) eller med officeprogrammen i din dator för att få tillgång till alla funktioner.

Windows

Mac

Mallar

Information om Mittuniversitetets mallar för Word och PowerPoint

Skapa: OneNote – en digital anteckningsbok

OneNote är ett alternativ till en vanlig anteckningsbok. Du har där en egen plats för att snabbt spara ner dina tankar, idéer och planer. Jobbar du i grupp är OneNote bra för de gemensamma mötesanteckningarna.

Introduktion och utbildning i OneNote

Videoutbildning för OneNote

Spara: OneDrive – en personlig yta för sparade filer

OneDrive är din personliga yta där du kan spara filer. Du äger dem, men om du vill kan du dela utvalda dokument med andra, och i realtid, tillsammans eller på varsitt håll, jobba i dokumentet och uppdatera det.

Introduktion och utbildning i OneDrive

Videoutbildning för OneDrive

Spara: SharePoint – en gemensam yta för sparade filer

SharePoint är en gemensam yta där filer från ett team sparas. Filerna delas inom teamet och alla teammedlemmar kan i realtid jobba med filerna. 

Skapa och dela filer

Video: Skapa, ladda upp och dela filer i ett dokumentbibliotek

 

Kommunicera/samarbeta: Outlook – e-post och kalender

Kommunicera/samarbeta: Teams – mötesverktyg och chattbaserad samarbetsyta

Teams är en samarbetsyta där det går att skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid. Teamet kan t.ex. ha en gemensam Planner med uppgifter som behöver genomföras och använda Forms för att exv. skapa omröstningar i teamet. Det går även att koppla in andra externa applikationer.

I Teams kan du ringa telefonsamtal, chatta, delta i samtal och onlinemöten.

Arbeta med dokument via Teams

Öppnar du ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument i Teams så finns ett begränsat urval programfunktioner. Använd knappen med tre punkter när du öppnat ett dokument i Teams och i stället vill öppna det i webbläsaren (via Sharepoint) eller med officeprogrammen i din dator för att få tillgång till alla funktioner.

Introduktion och utbildning i Teams

Videoutbildning för Microsoft Teams

Hjälp-forum

Det offentliga teamet Hjälp-forum är öppet för alla medarbetare att ansluta sig till. Detta team är ett forum för hjälp till självhjälp där vi tar hjälp av varandra för att få svar på frågor som uppstår när vi använder Teams och övriga O365-tjänster. Det finns således inga garantier att du får svar på de frågor du ställer eftersom teamet bygger på att vi samarbetar och hjälps åt i den mån vi har möjlighet. Vid behov av support vänder du dig till IT-helpdesk.

Kommunicera/samarbeta: Yammer – ett diskussionsforum utifrån intresseområden

Yammer beskrivs bäst som ett socialt nätverk för organisationen, ungefär som organisationens eget Facebook. Det är uppbyggt kring öppen kommunikation och är på många sätt inspirerat av de stora sociala forum vi annars använder. I jämförelse med Teams fungerar Yammer mer som ett diskussionsforum.

Introduktion och utbildning i Yammer

Videoutbildning om Yammer

Planera/undersöka: Uppgifter – ett verktyg för att göra-listning

Med hjälp av Uppgifter kan du planera din tid med att göra-listor, det går också att dela dem.

Planera/undersöka: Planner – en projekttavla i molnet

Planner är en digital planeringslösning där varje uppgift läggs in och fördelas ut inom gruppen. Uppgifterna kan därefter följas upp på ett enkelt och tydligt sätt.

Introduktion och utbildning i Planner

Videoutbildning om Microsoft Planner

Planera/undersöka: Forms – ett enkätverktyg

Forms är ett verktyg för att skapa och genomföra undersökningar, tester och omröstningar.

Introduktion och utbildning i Forms

Snabbstartsguide för Microsoft Forms

Kontakt

Helpdesk

Helpdesk

+46 (0)10-142 80 00