Microsoft 365 (M365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar.

Microsoft 365

Skapa: Word, Excel och PowerPoint

Introduktion och utbildning i Office

Guiderna nedan om Word, Excel och PowerPoint visar funktionerna när du öppnar programmen i webbläsaren. Öppnar du ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument i Teams så finns ett begränsat urval programfunktioner. Använd knappen med tre punkter när du öppnat ett dokument i Teams och i stället vill öppna det i webbläsaren (via Sharepoint) eller med officeprogrammen i din dator för att få tillgång till alla funktioner.

Windows

Mac

Mallar

Skapa: OneNote – en digital anteckningsbok

OneNote är ett alternativ till en vanlig anteckningsbok. Du har där en egen plats för att snabbt spara ner dina tankar, idéer och planer. Jobbar du i grupp är OneNote bra för de gemensamma mötesanteckningarna.

Introduktion och utbildning i OneNote

Spara: OneDrive – en personlig yta för sparade filer

OneDrive är din personliga yta där du kan spara filer. Du äger dem, men om du vill kan du dela utvalda dokument med andra, och i realtid, tillsammans eller på varsitt håll, jobba i dokumentet och uppdatera det.

Introduktion och utbildning i OneDrive

Spara: SharePoint – en gemensam yta för sparade filer

SharePoint är en gemensam yta där filer från ett team sparas. Filerna delas inom teamet och alla teammedlemmar kan i realtid jobba med filerna. 

Introduktion och utbildning i SharePoint

Kommunicera/samarbeta: Outlook – e-post och kalender

Kommunicera/samarbeta: Teams – mötesverktyg och chattbaserad samarbetsyta

Teams är en samarbetsyta där det går att skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid. Det går även att koppla in andra externa applikationer. Du kan också använda Teams för att ringa telefonsamtal, chatta, delta i samtal och onlinemöten.

Introduktion och utbildning i Teams

Instruktioner för Teams

Skapa grupprum (breakout rooms) vid möten

Funktionen ser du som en knapp i mötespanelen när du håller ett möte, men det är endast du som är organisatör av mötet som ser grupprums-knappen och som kan skapa grupprum.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-02